Nadat Israël eerder afgelopen week de door Libanon voorgestelde wijzigingen had afgewezen, heeft de Libanese president vandaag bevestigd dat Libanon akkoord is met de door de Amerikaanse bemiddelaar voorgestelde zeegrens.

Premier Yair Lapid heeft vandaag, dinsdag bevestigd dat Israël een historisch akkoord heeft bereikt over het oplossen van het maritieme geschil met Libanon.

Premier Lapid: “Dit is een historische prestatie die de veiligheid van Israël zal versterken, miljarden zal injecteren in de Israëlische economie en de stabiliteit en rust aan onze noordgrens zal verzekeren.”

De ontwerpovereenkomst voldoet aan alle veiligheids- en economische beginselen die door Israël zijn uiteengezet.

Premier Yair Lapid voegde eraan toe dat hij morgen het Veiligheidskabinet bijeenroept, gevolgd door een speciale vergadering van de voltallige regering.

Voor achtergrond :
– Een paar dagen geleden presenteerde premier Yair Lapid het Veiligheidskabinet de grondbeginselen van de deal die aanvaardbaar is voor Israël, en verwierp hij Libanese verzoeken om wijzigingen.
– Tijdens het weekend en de vakantiedag, maandag, was er een intensieve dialoog via de Amerikaanse bemiddelaar Amos Hochstein tussen Libanon en het Israëlische onderhandelingsteam onder leiding van Dr. Eyal Hulata, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, directeur-generaal van het ministerie van Energie Lior Schillat en directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken Alon Ushpiz .
– In de afgelopen uren heeft Israël een ontwerpovereenkomst ontvangen die voldoet aan al zijn veiligheids-, economische en juridische eisen zoals uiteengezet door premier Yair Lapid .
– Premier Yair Lapid heeft kabinetssecretaris Shalom Shlomo de opdracht gegeven om een ​​vergadering van het veiligheidskabinet bijeen te roepen, gevolgd door een speciale regeringsvergadering waarop de overeenkomst ter goedkeuring aan de regering zal worden voorgelegd, voordat deze aan de Knesset wordt gepresenteerd.

Eerder op dinsdag zei de nationale veiligheidsadviseur van Israël, Eyal Hulata, op de legerradio dat de belangen van Israël tijdens de onderhandelingen met Libanon behouden zijn gebleven en dat aan alle eisen en de gevraagde wijzigingen is voldaan. Ook Hulata voegde eraan toe dat “we op weg zijn naar een historische deal.”

Na dinsdagochtend het definitieve ontwerp van de Amerikaanse bemiddelaar Amos Hochstein te hebben ontvangen, kondigde het kantoor van de Libanese president aan dat de definitieve versie van de deal “Libanon tevredenstelt, aan zijn eisen voldoet en zijn rechten op zijn natuurlijke hulpbronnen behoudt”.

Israël verwierp vorige week de door Libanon voorgestelde amendementen op de deal en ging het er even op lijken dat de langdurige inspanningen om tot een akkoord te komen in gevaar zouden komen.

De eerste verandering die Libanon nastreefde, had volgens Haaretz te maken met de precieze definitie van het herkennen van de “boeienlijn” – een grens van vijf kilometer lang die Israël eerder eenzijdig had afgebakend. De concepttekst erkent het als een officiële grens, terwijl de Libanezen vroegen om de lijn “de facto” te erkennen. De tweede verandering die Libanon nastreeft, heeft betrekking op de exploratie van het Kana gasveld en het aandeel van Israël in de winst van het deel van Kana dat zich uitstrekt tot in zijn maritieme gebied.

Rapporten uit Beiroet die door Israël zijn bevestigd, zeggen dat Washington een manier lijkt te hebben geboden om het geschil over de boeienlijn, een van de belangrijkste struikelblokken van de deal, te omzeilen.


Bronvermelding:
Datum:        11-10-2022
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          Screenshot
Website:      israelnieuws.nl


 

 

EN / NL/ עב