Vertegenwoordigers van Israël en Bahrein hebben in de hoofdstad Manama een gezamenlijke overeenkomst ondertekend om diplomatieke en vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan tussen het Koninkrijk Bahrein en de staat Israël.

Meir Ben-Shabbat, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, ondertekende namens Israël de overeenkomst. De Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, zette zijn handtekening onder het verdrag namens Bahrein.

In de overeenkomst staat dat de twee landen “beloven geen vijandige acties tegen elkaar te ondernemen en op te treden tegen vijandige acties door derden.”

Volgens het document zullen de twee partijen “hun inspanningen voortzetten om tot een rechtvaardige, alomvattende en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict te komen.” Het doel van een Palestijnse staat of een tweestatenoplossing wordt niet vermeld.

Tijdens de ondertekeningsceremonie ondertekenden de directeur-generaals van de betrokken ministeries ook de volgende memoranda tussen de twee landen:

  • Economische samenwerking: memorandum van overeenstemming tussen de regering van de staat Israël en de regering van het Koninkrijk Bahrein inzake economische en commerciële samenwerking
  • Burgerluchtvaart: memorandum van overeenstemming inzake burgerluchtvaart tussen de delegatie van de regering van de staat Israël en de delegatie van de regering van het Koninkrijk Bahrein
  • Samenwerking tussen de ministeries van financiën: memorandum van overeenstemming tussen het ministerie van Financiën van de staat Israël en het ministerie van Financiën van het Koninkrijk Bahrein
  • Communicatie en post: memorandum van overeenstemming tussen de regering van de staat Israël en de regering van het Koninkrijk Bahrein inzake samenwerking op het gebied van telecommunicatie, informatietechnologie en postdiensten
  • Landbouw: gezamenlijke verklaring over samenwerking op landbouwgebied tussen het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de staat Israël en het ministerie van Werken, Gemeentelijke Zaken en Stedelijke Planning van het Koninkrijk Bahrein
  • Samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken: Memorandum of Understanding tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Staat Israël en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Bahrein over bilaterale samenwerking
  • Vrijstelling van visumvereisten voor diplomaten: overeenkomst tussen de regering van de staat Israël en de regering van het Koninkrijk Bahrein en inzake de vrijstelling van visumvereisten voor houders van diplomatieke, speciale of dienstpaspoorten
  • Memorandum van overeenstemming over samenwerking tussen de kamers van koophandel van de twee landen

Ben-Shabbat prees de overeenkomsten als een eerste stap in de vrede tussen Israël en Bahrein.

“We begonnen de dag als vrienden en we sluiten het af als familieleden – leden van de familie van Abraham,” zei hij, verwijzend naar de Abraham-akkoorden.


Bronvermelding:
Datum:        19-10-2020
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          GPO
Website:      joods.nl


 

EN / NL/ עב