De Taliban geloven dat het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan de vervulling is van een islamitische eindtijdprofetie, zegt Joel Richardson, auteur van The Islamic Anti-Christ (de islamitische antichrist, red.), in gesprek met CBN News. “Als christenen erkennen we deze islamitische profetie natuurlijk niet als van God. Het is geïnspireerd door satan. Op dit moment geeft het een inkijkje in het plan van de vijand.”

“Zwarte vlaggen komen op uit Khorasan en niets zal hen stoppen”, tweette de Taliban. Richardson waarschuwt dat de moslims naar Jeruzalem zullen trekken. “Dit is heel erg belangrijk”, aldus Richardson. “Ik heb hier nog niet over gehoord of gelezen in de media. Als we kijken naar de eindtijdprofetieën binnen de islam, zien we dat dit een van de belangrijkste profetieën is. Er is een profetie over legers die zwarte vlaggen bij zich dragen en opkomen uit het oosten, ofwel Khorasan.” Khorasan is een oud grondgebied dat uit het noordwesten van het huidige Pakistan, oostelijk Iran en heel Afghanistan bestaat.

Na het in vervulling gaan van de profetie zullen de moslimextremisten zich volgens Richardson richten op Jeruzalem. De verovering van Jeruzalem is het einddoel van het moslimleger. “Jeruzalem is de barometer. Het is het epicentrum, het einddoel en het doelwit van satan. Daar zal Jezus terugkeren en op de troon van David zitten om vanaf daar over de wereld de regeren”, legt Richardson uit. 


Bronvermelding:
Datum:        15-10-2021
Auteur:        Redactie
Beeld:          CIP
Website:      cip.nl


 

EN / NL/ עב