In het Kotel Compromis werd een belangrijke verandering voorgesteld voor de toegang tot deze “gemengde” gebedsruimte.

Yesh Atid’s Minister Elazar Stern diende dinsdag een wetsvoorstel in voor de Knesset om het Kotel compromis te omarmen, nadat het zes jaar geleden werd bevroren en vervolgens geannuleerd door de regering.

Het wetsvoorstel, dat samen met collega Minister Moshe Tur-Paz werd ingediend, is bedoeld om het Kotel compromis door de Knesset te laten uitvoeren, in plaats van door de regering. Alle coalitiepartijen zouden tegen stemmen.

“Zes jaar geleden werden de contouren van het Westelijke Muur compromis bevroren door de regering,” zei Stern. “Sindsdien is de Kotel het toneel geworden van oorlog en onenigheid tussen de verschillende stromingen van het Jodendom.”

Hij deelde mee dat zijn wetsvoorstel “het behoud van orthodoxe gebedsregelingen op het centrale plein mogelijk zal maken, samen met gelijkwaardige gebeden op het zuidelijke plein. Het Jodendom is van ons allemaal en we moeten ervoor zorgen dat niemand er eigenaar van wordt; dat op onze heiligste plaats godsdienstvrijheid wordt toegestaan voor elke Jood.”

Het wetsvoorstel zou de omtrek van het Kotelplein wettelijk vastleggen, waardoor “vrijheid van godsdienst” op het plein van de Westelijke Muur mogelijk wordt, terwijl de oprichting van een apart bestuur voor het zuidelijke Kotelplein, Ezrat Yisrael genaamd, wordt bevorderd, volgens de verklarende tekst van het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is ondertekend en wordt gesteund door oppositieleider en Yesh Atid hoofd Yair Lapid, voormalig minister en National Unity MK Chili Tropper, voormalig minister en Yisrael Beytenu MK Oded Forer, Labor MK Gilad Kariv, en enkele andere Ministers.

Tur-Paz voegde eraan toe dat “de Kotel van iedereen is en geen plaats mag zijn voor religieuze conflicten. Het wetsvoorstel regelt de algemene uitbreiding en het gelijkwaardige gebedsplein. Het is passend dat premier Benjamin Netanyahu, die de schets al in 2016 bouwde, zich zou inzetten om het te promoten.”

In januari 2016 keurde de regering het Kotel-compromis goed, dat de zorgen van zowel orthodoxe als niet-orthodoxe denominaties moest wegnemen.

Wat is de geschiedenis van het Knesset Compromisvoorstel?
Volgens het plan zou de niet-Orthodoxe “gemengde” gebedsruimte voor mannen en vrouwen worden uitgebreid in het zuidelijke deel van de Westelijke Muur, met een belangrijke voorgestelde verandering: het zou directe toegang krijgen vanaf de hoofdingang van de Westelijke Muur, niet vanaf een zij-ingang.

Het plan riep ook op tot de oprichting van een raad waarin zowel vertegenwoordigers van de niet-orthodoxe denominaties als van de ‘Women of the Wall’ zouden zetelen. Deze raad zou verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de activiteiten van de uitgebreide gebedsruimte.
Ondanks de aanvankelijke goedkeuring krabbelde de regering in juni 2017 terug van het plan, na druk uitgeoefend door de ultraorthodoxe partijen, wat leidde tot een omkering van het eerder overeengekomen compromis.

Het nieuwe wetsvoorstel bevat een aantal interessante suggesties, zoals een nieuwe rol van “de persoon die verantwoordelijk is voor het zuidelijke gebedsplein,” iemand die parallel zou lopen met de huidige rabbi van de Westelijke Muur, aanbevolen door de premier, en het zou een van zijn stafleden zijn.
Daarnaast wordt de oprichting voorgesteld van een raad die verantwoordelijk zou zijn voor het gelijkgeschakelde plein, met 13 leden, waaronder de voorzitter van het Joods Agentschap, die de raad zal voorzitten. Andere leden zijn de kabinetssecretaris en de directeuren-generaal van de volgende ministeries: Jeruzalem en Erfgoed, Diaspora Zaken en Toerisme; directeur van de Antiquiteiten Autoriteit; de persoon die verantwoordelijk is voor de zuidelijke uitbreiding (een lid van het kabinet van de premier) en zes vertegenwoordigers van het publiek, aan te wijzen door de premier “die de aanbidders op het zuidelijke gebedsplein vertegenwoordigen” – Reform, Conservatieve en andere gelijkheid nastrevende religieuze leiders, waarvan ten minste drie vrouwen.

_________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
27-6-2023

Auteur:
Zvika Klein

Beeld:
Torah scrolls being moved from the Western Wall to genizah. (photo credit: WESTERN WALL HERITAGE FOUNDATION)

website:
www.jpost.com

 

 

EN / NL/ עב