“De hand van de HEERE lag zwaar op de inwoners van Ashdod, en Hij verwoestte hen: Hij sloeg Ashdod en de bijbehorende gebieden met gezwellen.” I Samuel 5:6

 

Ali Reza Banahyan (alternatieve spelling: Alireza Panahian), een Hojatoleslam (sjiitische geestelijke) en hoofd van de ‘denktank voor universiteiten’ van Irans hoogste leider Ayatollah Ali Khamenei, werd onlangs in Shafaq News geciteerd, waarin hij stelde dat de coronaviruspandemie een opmaat is voor de opkomst van de verwachte Mahdi (islamitische Messias).

Banahyan riep het Iraanse volk op om het virus actief te verspreiden, “omdat het de opkomst van al-Mahdi zal versnellen”.

Hij voegde eraan toe: “Volgens sjiitische sages lijdt de wereld vóór de opkomst van imam mahdi onder wijdverbreide angsten, veel economische problemen en sterfgevallen, en hebben mensen een religieuze regering onder leiding van imam Mahdi nodig.”

De toespraak werd gehouden ter voorbereiding op het vasten van de maand Ramadan dat op 23 april begint.

Dr. Mordechai Kedar, een hoofddocent aan de Arabische faculteit van de Bar-Ilan University te Ramat Gan, wees erop dat deze dreiging in overeenstemming is met de theologie van één tak binnen de Shia islam.

Shia is strak verdeeld in honderden facties en deze is één van de meest bizarre,” zei Dr. Kedar. “Eén van de secten heet Hujatiyya. Deze secte gelooft, dat de Mahdi op twee manieren zal komen. De eerste is dat de hele wereld zich ‘bekeert’ en de islam accepteert, waarna de Mahdi zal komen. De tweede manier is als de hele wereld in totale chaos terechtkomt. In dat geval zou de Mahdi geen andere keus hebben dan te komen en de wereld te redden.”

“Aangezien de eerste situatie op dit moment onwaarschijnlijk is, omdat de wereld vol ongelovigen is die zich niet willen bekeren tot de islam, is de enige andere optie de tweede. Ze willen de wereld redden door haar actief in totale chaos en ondergang te brengen, wat volgens hun allah zal dwingen de mahdi te sturen om de wereld te komen redden. ”

Hoe extreem deze theologie ook klinkt, Dr. Kedar stelde vast dat het evengoed een prominente rol heeft gespeeld in de Iraanse politiek. Hij merkte op, dat Ayatollah Muḥammad-Taqi Misbah Yazdi als leider van de Hujatiyya-school, lid was van de Assembly of Experts. Dat orgaan was verantwoordelijk voor het kiezen van de huidige hoogste leider van Iran, ondanks dat hij als hoofd van een minderheidsfractie in de regering had gediend. Volgens sommige bronnen zou Misbah-Yazdi ambities hebben om Khamenei op te volgen als grootayatollah.

Als nogal huiveringwekkende bijkomstigheid speelde Misbah-Yazdi een belangrijke rol in de opkomst van Mahmoud Ahmadinejad tot het presidentschap, die heeft het kernwapenprogramma van Iran opgezet.

Dr. Kedar zei ook, dat Ayatollah Khomeini in de eerste dagen van de Iraanse revolutie de Hujatiyya-secte wilde verbieden, omdat ze te extremistisch waren en zijn regering destabiliseerde. Dat lukte hem uiteindelijk niet, omdat ze te veel macht en te veel volgers hadden.

“In plaats van ze te verbieden, nam hij deze extremisten op in zijn regering,” aldus Dr. Kedar. “Wat hun betreft zijn zowel het coronavirus als de kernwapens zeer goede manieren zijn om de wereld naar Mahdi te brengen, en dus om de wereld in chaos te storten.”

 

____________________________
Bronvermelding
Auteur:  
Datum: 17 maart 2020
website: www.breakingnewsisrael.com
Afbeelding: via Twitter
____________________________

EN / NL/ עב