We lezen:
Deut.16:18-21:9 , Jesaja 51:11–52:12

De Haftarah gedeelten hebben zeven weken lang, vanwege biddend en vastend gedenken van de verwoesting van de 1ste en 2de tempel op de 9de Av, als centrale thema vertroosting. Daarbij kunnen we diverse vragen stellen. Waarmee, hoe, door wie en wanneer zal de God aller vertroostingen dat dan doen? De tekst van de Haftarah geeft duidelijke antwoorden.

Door Wie zal Ik u troosten? Ik, Ik ben het, die u troost. De HERE heeft zijn volk getroost! Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen. Hij heeft Jeruzalem verlost. De HERE heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood.

De vrijgekochten des HEREN zullen weder-keren en met gejubel in Sion komen. Meer nog: Met eigen ogen zien de wachters -Tsofim, hoe de HERE naar Sion wederkeert. Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN. Dat alles staat nog te gebeuren. Daaraan voorafgaand zullen verwoesters de aarde verwoesten en op het einde geoordeeld zelf geoordeeld worden.

Vóór de tijd van het herstel tijdens al de verwoestingen, is het zaak om focus te houden en de vertroosting van de heilige Geest te blijven ontvangen. Laten wij daarom Zijn aangezicht zoeken en voorbeden blijven doen. Indien we meebidden en strijden voor de terugkeer van Zijn volk en het herstel van Jeruzalem is dat naar Zijn wil.

Laten we zo uitzien – de wacht houden en de vertroosting van geheel Israël verwachten in een tijd dat de volken rebelleren tegen de wil van de HEERE en Jeruzalem zullen vertreden. Een overzicht van gebedsoproepen, https://eenvrijenatie.nl/BrochureLandgeboren.pdf door Nederlandse overheden om het aangezicht van de HEERE biddende en vastende te zoeken.

Shalom,

Presentatie:  Robert Berns

EN / NL/ עב