We lezen:
Thora Numeri 19 t/m 22:1
Haftara  Richteren 11: 1-33
Tweede testament Johannes 3:10-21

In de parasja Choekat maken we een sprong in de tijd van 38 jaar, expliciet vermeldt de tekst dat niet. Een hele generatie van Israëlieten is heengegaan en in deze parasja lezen we ook van het overlijden van Mirjam en later Aaron. In het vervolg lezen we het verhaal van het morren van het volk dat er geen water is. De Ene zegt tegen Mozes dat hij moet spreken tot de rots en dat die dan water zal geven. Door het gemor raakt Mozes zijn geduld op, en slaat hij twee keer met zijn staf op de rots in plaats van om tegen de rots te spreken.

Door deze daad ‘verliest’ hij het voorrecht om het volk Israël in het beloofde land te mogen brengen. Ook lezen we over de koperen slang en tot slot eindigt de parasja met een aantal verslagen van verschillende tochten van het volk Israël door een aantal gebieden voor zij het beloofde land bereikten. Numeri 19 is het hart van het boek Numeri, zoals Leviticus 16 dat voor het boek Leviticus is. De zondoffers in Leviticus hebben tot doel om de relatie van het volk met de Ene te herstellen.

In Numeri gaat het over hetgeen het volk tegenkomt in de tocht door de woestijn. Daar is het gevaar om van buitenaf verontreinigd te worden. En zoals in Jacobus staat worden we opgeroepen om onszelf “onbesmet van de wereld te bewaren” De geschiedenis en de betekenis van de rode koe is al vele millennia een raadsel. Koning Salomo, die drie boeken van Tenach – Prediker, Spreuken en Hooglied geredigeerd heeft en elk voorschrift met 3000 parabels kon uitleggen – riep over de rode koe uit: “Dit gaat mijn begrip te boven.” De Thora zelf verklaart, dat dit voorschrift van het besprenkelen van onreine mensen met de as van de rode koe om hen te reinigen, een choeka, een onbegrijpelijke wet is. De Thora geeft aan; het is een verordening van de Ene. De mens heeft niet het recht om dit te verwerpen op grond van een eigen oordeel. Het besluit van de Ene is daarboven verheven, een les die nog geldt tot op de dag van vandaag!

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentatie:  Arnold Visscher

EN / NL/ עב