Veilig in Kanaan. Jacob strijkt neer bij Sichem. Hij is daar veilig aangekomen en koopt het stuk land waar hij zijn tenten opslaat. Ook richt hij een altaar op dat hij ‘De God van Israël is God’ noemt. En met de bewoners van het land wil hij op goede voet staan. Totdat het onheil toeslaat en zijn dochter Dina door de landvorst wordt verkracht. We lezen deze geschiedenis in Gen. 34. Wat is de betekenis van dit verhaal?

Genesis 34 bestaat uit vier delen. Elk deel een chiasme, waarvan de kern aangeeft waar het om draait.
1-9         Het eerste deel gaat over Dina en Sichem. Sichem verkracht Dina en wil haar vervolgens tot vrouw hebben. De kern Dina en Sichem van het chiasme is dat Jakob zwijgt tot dat de zonen thuiskomen.
10-19     Dan volgt de onderhandeling tussen de Sichem en de zonen van Jakob, de broers van Dina. Deze stellen slechts één voorwaarde: besnijdenis: indien u wordt zoals wij
20-24    Sichem en Chemer overtuigen hun stadsgenoten. Slechts een voorwaarde: besnijdenis: wij zullen tot één volk worden
25-31     Simeon en Levi moorden Sichem uit, halen Dina uit het huis van Sichem, en nemen alles uit de stad en uit het veld mee.
In dit leerhuis nemen we deze blokken door om te zien welk licht de Thorah ons geeft.

Leer je weer mee?

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Ik wens u een gezegende sabbat!

Presentatie: Anco van Moolenbroek

EN / NL/ עב