Rachel geeft op haar sterfbed getuigenis van de opstanding uit de doden.

Inleiding op parashat VaYeshev Gen.37:1 – 40:23 , Amos 2:6 – 3: 8 en 2 Korinthe 12:9-10.

Jozef zoekt zijn broers. Zijn broers zien hem liever gaan dan komen, want zij zijn jaloers op de plaats die hij in het gezin van Jakob inneemt. Dat brengt hen ertoe om Jozef in een put op te sluiten. Midianieten halen Jozef uit de put en verkopen hem aan Ismaëlieten, die hem in Egypte aan Potifar als slaaf verkopen. Ruben is te laat om dat te voorkomen en roept uit: “De knaap is er niet, en ik, waar moet ik heen?” De broers dissen een verhaal op aan hun vader Jakob.

Juda verlaat het ouderlijk huis omdat hij het verdriet van zijn vader, over dit gemis van een zoon van zijn ouderdom, niet kan aanzien. Jakob laat zich niet vertroosten want hij moet aannemen “Jozef is niet meer”. Als de elf broers zelf in Egypte komen nemen zij dezelfde woorden in hun mond: Genesis 42:13 Uw knechten waren twaalf in getal, wij zijn broeders, zonen van één man in het land Kanaän, en zie, de jongste is thans bij onze vader, en één is niet meer.

Evenmin liet Rachel zich vertroosten. Op haar kraambed heeft zij profetische gezichten. De profeet verhaalt in Jeremia 31:15 – 17 wat zij zag: Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Zo zegt de HERE: Weerhoud uw stem van wenen, uw ogen van tranen; want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des HEREN, zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN, de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren.
Wat ziet Rachel op haar sterfbed en waarom vertroost de HEERE haar hiermee? In de naam die zij aan Benjamin gaf zit een heel verhaal. Ben-Oni is zoon van mijn smarten, maar ook zoon van mijn  kracht!

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Ik wens u een gezegende sabbat!

Presentatie: Robert Berns

EN / NL/ עב