Dit zijn de geboorten van Izaäk, de zoon van Abraham”

De Parasha van deze week heet Toledot. In het Hebreeuws betekent dat ‘geboorten, verwekkingen of generaties’. In de Parasha staat het leven van de 2e Aartsvader Izaäk centraal. Hij is het kind van de belofte maar ook degene waar, kijkend naar de drie Aartsvaders, het minst over is geschreven. In zijn leven zien we een voorafschaduwing van het verlossend offer door Yeshua. We lezen over Izaäk die zijn vrouw Rebecca voorstelt als zijn zuster,  over de vlucht vanwege de hongersnood,  over de strijd bij de waterputten, over de Toledot (moeite met de vruchtbaarheid) geboorte van Jacob en Esau, het verhaal, hun ruzie, die al in de moederschoot begon, twee generaties in de schoot. Daarna lezen we het verhaal over Jacob en Rebecca die Izaäk bedriegen om te zorgen dat Jacob de zegen ontvangt.

Er is veel te zeggen over deze Parasha. Als thema zou je kunnen zeggen waar richten we ons op in het leven, op G`ds doel en bestemming voor ons of leven we alleen in en voor het moment?!

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 10.00 uur en 19.00 uur, en zondag 19.00 uur).

 

Presentator Arnold Visscher

EN / NL/ עב