Met parasha Shemoth – de Woorden – begint een nieuwe episode in de Thorah. Een nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid. Een fase waarin de zoon uitgaat uit het huis om door de woestijn van het leven te trekken naar het beloofde land. In de schoot van Egypte is het kind gegroeid en heeft het zich ontwikkeld tot een compleet volk. De geboorteweeën zijn begonnen. Het volk zucht en slaaft en lijdt. Het is tijd voor de verlossing.

In elk verhaal in de Thorah zit een profetische en Messiaanse betekenis, zeggen Joodse bijbeluitleggers. Mozes is de verlosser van de gemeente, de zonen Israëls. Op het verhaal van de zending van Mozes volgt een paragraaf waarin Mozes daadwerkelijk op pad gaat, terug naar Egypte. Dat verhaal is het verhaal van de bloedbruidegom (Ex. 4:18-27). Een bijzondere geschiedenis!

In dit leerhuis bestuderen we deze geschiedenis, die tegelijkertijd een profetisch getuigenis is van het lijdensevangelie van Yeshua de Messias. Het thema van het leerhuis is dan ook: Yeshua, onze Bloedbruidegom. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Deze bijzondere geschiedenis voert ons langs drie punten:
1. De gehoorzaamheid van Mozes (vs. 18-23)
2. De gerechtigheid van God (vs. 24-25a)
3. Het geloof van Zippora (vs. 25b-26)

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Ik wens u een leerzame en gezegende sabbat!

Presentatie: Anco van Moolenbroek

EN / NL/ עב