We lezen: Lukas 22:14 – 20, 1 Korinthe 5: 6 – 8 en Psalm 80

Waarom vieren volgelingen van Jesjoea, het Lam Gods, “dit Pascha” als een verbondsmaal?
Omdat we de Naam en het werk van de Messias daarmee naar Zijn opdracht gedenken,
1 Korinthe.11:23-29. Hij is tot een verbond voor het volk gesteld, Jesaja 49: 8 Hij is onze Borg Hebr.7:22. Door het verraad werd het oude verbond verbroken direct daarop stelt Hij dat de grondslag van het nieuwe Verbond gelegen is in Zijn lichaam en in Zijn vergoten bloed.

Met de uittocht uit Egypte toonde de HEERE overwinnaar te zijn over alle afgoden, de zonde en zelfs de macht van de dood. Er zal een nog grotere (ver-)lossing plaatsvinden profeteert Jeremia 16:14-15 namelijk met de uittocht uit het land van het Noorden en uit alle landen waarin Hij Zijn volk verstrooid had, omdat zij geen goede vruchten voortbrachten.
Hoe vieren wij vandaag de dag de Pesach en het feest van de ongezuurde broden?

Naar het vernieuwde voorbeeld van de Messias uit Johannes 12 tot en met hoofdstuk 17.
Je kunt slechts aan de Pesach deel nemen wanneer je “gereinigd bent”. Daartoe moet je het oude zuurdesem van huichelarij, theologische stokpaardjes, eigengerechtigheid e.d. wegdoen. Je hart heeft Hij met de wedergeboorte gereinigd door het waterbad van Zijn woord. Je hebt deel gekregen aan Hem de ware Wijnstok en de Vader is de Landman, die de ranken “reinigt” opdat zij meer goede vruchten zullen dragen en Hem daarmee verheerlijken. Met een rein hart heb je deel aan “ons Paaslam dat geslacht is” en door het eten van ongezuurde broden bevestig je het werk van Zijn handen aan jouw leven.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Chag sameach Pesach en HaMatzot!


Presentatie: Robert Berns


 

 

 

EN / NL/ עב