We lezen:
Thora Exodus 27:20-30:10
Haftara Ezechiël 43:10-27
Brit Chadashah / Tweede Testament Hebreeën 13:10-16

Bij deze parasja denken we ook de a.s. Sjabbat Zachor, de sjabbat van de herinnering en van het gedenken.
Hier horen de Schriftgedeelten bij uit Deuteronomium 25:17-19 en 1 Samuel 15:2-34.

Introductietekst:  Exodus 27:20, 20:
”En jij (Mozes) zult de zonen van Israel gebieden (Tetsavee) dat ze nemen en tot jou brengen: olie van de olijf, helder, gestoten, voor de verlichting; om te doen opklimmen: een altijd aanwezige vlam. 21) In de tent der samenkomst, buiten het voorhangsel dat voor de getuigenis is, zal Aäron, met zijn zonen, die verzorgen, van de avond tot de morgen voor het aanschijn van de Ene; een inzetting voor eeuwig voor al de generaties van Israël.”

Vanaf het begin van het boek Exodus, dat de geboorte beschrijft van Mozes en zijn naam voor het eerst genoemd wordt in Ex. 2:10, tot aan het einde van het boek Numeri-  lezen we zijn naam,  echter niet in de  lezing van vandaag. Tetsavee opent met de woorden  “en jij zult gebieden/bevelen.” die “jij” is Mozes, en God vertelt hem hoe hij het Joodse volk moet instrueren. Maar het vers zegt alleen “jij” -geen naam, geen “Mozes.”

In Tetsavee zien we dat met name de schijnwerper valt op zijn broer Aaron. Die staat centraal o.a. middels het laten maken van de schitterende priesterkleding die gemaakt moet worden voor zijn functie van Hogepriester. Aaron wordt in het grote verhaal van Exodus geïntroduceerd met een kus; hij is zielsblij zijn broer te zien. Voortaan zouden ze samen optrekken zoals de Ene dat aan Mozes had aangereikt. Hun invulling van taken en uitvoering was verschillend, passend bij hun karakters. Zo bleef hun verhouding in grote lijnen goed. Dat is een grote kunst, uitvinden waar je talent ligt en dat ten volle ontplooien en tegelijk accepteren wat je beperkingen zijn en zonder rancune dit aan anderen overlaten. De gave en roeping van Mozes was om een geïnspireerde leider te zijn, wat hij overigens in eerste instantie niet wilde. Aäron zijn talent lag in de communicatie. Zo konden ze zich maximaal ontplooien en de gemeenschap dienen. In Exodus 4:1 staat het heel compact: Dan zegt de Ene tot Mozes:  Aaron zal jou tot mond zijn en jij zult hem zijn tot God! Mozes was het kanaal naar boven en Aäron de spreekbuis het volk. Zoals later in de Schrift Esther en Mordechai, denkend aan de a.s. sjabbat Zachor, de rol vervulden tot eer van God en mensen.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Presentatie: Arnold Visscher

EN / NL/ עב