We lezen:
Gen. 6:9-11:32 / Jes. 54:1–55:5 Math. 24:32-39

Inleidende tekst
En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.
Gen 9:12 -17 (HSV)

Nadat de zondvloed voorbij was, sloot de Eeuwige een eeuwigdurend verbond met Noach, zijn huisgezin en alle levende wezens. Daarmee bevestigde de Hij datgene wat voor de zondvloed aan Noach was beloofd. In Genesis 6 lezen we dat Noach leefde in  een gemeenschap die enkel slecht handelde voor het aangezicht van de Eeuwige. Maar Noach wordt tzadik, een rechtvaardige genoemd. Hij wandelde met God en vond genade in de ogen van de Eeuwige. Vanwege de rechtvaardigheid een enkele man voorziet God in een weg om het oordeel te doorstaan.

Het boek Genesis  leert ons niet alleen hoe alles tot stand is gekomen maar het geeft ons ook een eerste doorkijkje naar hoe dingen werken. Het is zelfs een soort evangelie in zaadvorm. De ark van Noach leert ons ook iets over Jeshua en zijn werk. Jeshua was de enige mens die volledig rechtvaardig handelde, in alles wandelde met de Vader, en zo middelaar is geworden tussen God en mensen (1 Timoteüs 2:5-6).

Deze shabbat lezen we ook een gedeelte uit Mattheus 24. Het zal in het einde – bij de komst van de Mensenzoon – zijn zoals in de dagen van Noach. Is het op zo’n moment, als het zo rondom ons stormt, nog wel mogelijk om in rust te blijven? De parasha van deze sabbat laat zien dat er inderdaad een plaats van rust en vertroosting bestaat. Noach wist die plek te vinden. De eeuwige beschermde hem en voorzag in de bouw van een ark, waaraan Noach natuurlijk nog wel moest werken. Die ark staat ook symbool voor Jeshua. En ook die Ark vraagt een stap van ons. Stappen wij die Ark binnen? Vertrouwen wij Jeshua als weg tot de Vader, als Ark door het figuurlijke water dat ons tot aan de lippen dreigt te komen?

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Ik wens u een gezegende sabbat!

Presentatie:Tony Jurg

EN / NL/ עב