We lezen:
Deuteronomium 29:10 – 30:20
Jesaja 61:10 – 62:9
Romeinen 10: 1-13

Introductietekst:

Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Deuteronomium 30:11-16 (HSV)

Op het beslissende moment, vlak voor de overtocht naar het beloofde land, moet Mozes afscheid nemen van het volk dat hij 40 jaar door de woestijn had geleid. In deze parasha lezen we een deel van de boodschap die hij als nalatenschap uitspreekt. De naam van deze parasha, Nitsaviem, verwijst er naar dat het volk ‘vandaag’ voor Mozes staat, maar eigenlijk staan zij ook voor het aangezicht van de Eeuwige.

Op het beslissende moment, vlak voor de overtocht naar het beloofde land, moet Mozes afscheid nemen van het volk dat hij 40 jaar door de woestijn had geleid. In deze parasha lezen we een deel van de boodschap die hij als nalatenschap uitspreekt. De naam van deze parasha, Nitsaviem, verwijst er naar dat het volk ‘vandaag’ voor Mozes staat, maar eigenlijk staan zij ook voor het aangezicht van de Eeuwige.

Het volk wordt voor een belangrijke keuze gesteld: volgen zij de instructies van de Eeuwige of juist niet. De Eeuwige biedt hen een verbond aan. Niet alleen met die daar stonden, maar ook met ‘degenen die hier niet vandaag bij ons zijn’ (Deuteronomium 29:14). Zoals we zullen bespreken, mogen wij ons daar als het ware ook onder rekenen. Op welke drempels staan wij nu? Persoonlijk of collectief?  En hoe gaan wij om met Zijn instructies? Zijn wij bereid te luisteren, te gehoorzamen en daar waar nodig tot inkeer te komen?

Straks is het weer Jom Teruah, de dag van het bazuingeschal of kortweg Bazuinendag, meer bekend als het joodse nieuwjaar Rosh HaShana. Jom Teruah is het eerste van een serie vlak op elkaar volgende najaarsfeesten binnen de jaarlijkse Bijbelse kalender. Jom Teruah is de eerstvolgende vastgestelde tijd, moed, welke Jeshua gaat vervullen op de kalender van de wereldgeschiedenis. Net als het joodse volk in onze parasha, staan ook wij op een belangrijke drempel!

Deze sabbat staan we ook stil bij de belofte van herstel zoals de Mozes en de profeten (zoals ook in onze haftara lezing) hebben voorzegt en hoe Petrus dit bevestigt (Handelingen 3:17-21). Wat een enorme belofte is dat. De eeuwige zal al hetgeen de profeten hebben gesproken in Zijn naam in vervulling laten gaan, niets uitgezonderd!

Ik zie uit naar dat moment. U ook?

Ik wens u een gezegende sabbat en een tof Jom Teruah!


Presentatie:  Tony Jurg

EN / NL/ עב