We lezen:
Exodus 21:1-24:18 / Jer.34:8 – 35:19; 33:25 – 26, 1 Johannes 2:20 – 27

Nadat Mozes op advies van Jethro, betrouwbare mannen als rechters heeft aangesteld geeft de HEERE hem de opdracht om het volk de rechtsbeginselen voor te houden met betrekking tot de omgang met de HEERE en met de naaste. Het volk antwoord daarop: “Al de woorden die de HEERE gesproken heeft zullen wij doen”. De verordeningen of rechtsbeginselen – mispatiem en de tien woorden schreef Mozes vervolgens op in het boek van het verbond en bekrachtigde dit met het bloed van een offerdier. Mozes leest vervolgens al de woorden van het verbond nog eens voor. Daarop antwoordt het volk: “Alles wat de HEERE gesproken heeft zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen”. De grondwet van het Koninkrijk Gods was voor iedereen duidelijk. Heb JaHWeH lief en je naaste gelijk jezelf. Israël ontdekte met de jaren dat trouw aan de rechtsbeginselen van het verbond niet vanzelfsprekend is. De HEERE houdt hen steeds weer voor dat trouw niet teveel gevraagd is.

De Rechabieten hielden trouw vast aan de voorschriften die hun vader had voorgeschreven en de HEERE stelt hen ten voorbeeld om er lering uit te trekken. Vanwege hun trouw beloond de HEERE hen. De leiders van Juda hadden die hun Judese broeders tot slaven gemaakt, maar hen in het sabbatsjaar vrijgelaten, om ze echter opnieuw tot slaven te maken. De HEERE velt daar een oordeel over omdat zij alle rechtsbeginselen met voeten treden. Heel het volk van hoog tot laag is bij de rechtspraak in de poorten betrokken, want Mozes stelde zowel rechters als uitvoerders over het volk aan. Afhankelijk van de zwaarte van de rechtsgedingen waren zij bevoegd recht te spreken over , 10, 50, 100 of 1000 man. De zwaarste zaken werden aan Mozes voorgelegd. Zo leerde elke Israëliet de uitspraken van de HEERE kennen en hoe daar ook zelf gehoor aan te geven in diverse omstandigheden. Deze principes zijn in het huis van God, de eklesia, de gemeente of synagoge niet veranderd, de apostelen passen ze toe zo zullen we ontdekken. Dat houdt in dat elke gelovige de opdracht heeft om Gods rechtsbeginselen te leren kennen, te gehoor-zamen en mee te dragen om die principes in de gemeenschap te handhaven.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Presentatie: Robert Berns

EN / NL/ עב