We lezen: : Exod. 30:11-34:35, 1 Kon. 18:1–39 en 2 Korinthe 3:9-18

En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes’ hand, toen hij van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had. Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aäron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug, en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de HEERE met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht.
(Ex. 34:29-33, HSV).

Deze sabbat beginnen we met de telling van het aantal strijdbare Israëlitische mannen. Dat lijkt een intermezzo te zijn in de instructies rondom de tabernakel. Het blijkt dat de wijze waarop zo’n telling gebeurt van groot belang is voor de Eeuwige. Daar zullen we deze shabbat bij stil gaan staan.
Deze parasha laat verder duidelijk zien dat het veronachtzamen van de instructies van de Eeuwige en het op eigen wijze invulling geven ernstige gevolgen heeft. Dat zien we onder meer rondom de geschiedenis van het gouden kalf.

Het tweede hoofdthema waar we bij stil zullen staat daarmee in groot contrast. In deze parasha lezen we ook dat Mozes tot twee maal toe 40 dagen in de aanwezigheid is van de Eeuwige. Hij pleit vurig voor het volk en smeekt dat de Eeuwige zelf met zijn volk mee zal blijven gaan. En uiteindelijk vraagt hij zelfs de heerlijkheid van de Eeuwige te mogen zien. En het effect van al deze gebeurtenissen straalt uiteindelijk letterlijk van zijn gezicht af als hij weer terug is bij het volk.

We sluiten af met hoe Paulus deze geschiedenis later zou aanhalen om ons aan te sporen om met gelijke vrijmoedigheid als Mozes het aangezicht van de Eeuwige op te zoeken om ons te laten veranderen naar het beeld van Zijn Zoon.

Ik wens u een gezegende sabbat.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Presentatie: Tony Jurg

EN / NL/ עב