We lezen:
Thora: Leviticus 19:1-20:27
Haftara: Amos 9:7-15
Brit Chadashah/Vernieuwde testament: 1 Petrus 1:13-25

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. (1 Petrus 1:15&16, Herziene Staten Vertaling).

In dit tekstgedeelte uit zijn eerste brief haalt Petrus het begin van de parasha van deze sabbat aan. Hij past deze oproep tot heiliging toe op de volgelingen van Jeshua: een iedereen die zich vrijgekocht weet door het kostbare bloed van een lam zonder smet of gebrek (vers 19).

In parasha Kedoshiem lezen we dat Mozes de woorden die hij van de Eeuwige heeft ontvangen doorgeeft aan het verzamelde volk dat voor hem staat. Dat was toen een ieder die vanwege het bloed van het pesachlam vanuit Egypte de woestijn in waren getrokken. Maar tot wie precies was deze oproep gericht? Iedereen? Of alleen de ‘kinderen van Israël’? En hoe verhoud de oproep in deze parasha zich met het gedeelte uit de eerste Petrusbrief?

In de haftara lezing ontdekken we dat de Eeuwige zelf een proces van heiliging in gang zet. Een proces dat zeker pijnlijk begint maar daarmee ook de weg tot herstel inluidt. Het herstel van de vervallen hut van David. En het bijzondere aan dit herstel is dat hierbij elke stam, volk, taal en natie daarbij wordt betrokken (Amos 9:12, het lied voor het lam in Openbaring 5:9).

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Shalom,

Presentatie: Tony Jurg

EN / NL/ עב