We lezen: 
Thora Exodus 10:1-13:16
Haftara Jeremia 46:13-28, Jesaja 19:1-25
Brit Chadashah / Tweede testament Romeinen 9:14-29

Introductietekst:  Exodus/Sjemot 10:1,2 “De Ene zegt tot Mozes: Kom binnen of Ga (Bo) naar de farao;  want Ík heb zijn hart en het hart van zijn dienaren zwaar gemaakt, zodat Ik deze tekenen van Mij in zijn midden kan verrichten, 2 met het doel dat je vertelt aan je kinderen en kleinkinderen wat Ik in Egypte heb aangericht, en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult ge weten dat Ik de Ene ben.”

Zoals de hoofdtekst aangeeft zit er iets nieuws voor het volk aan te komen, iets groots en zo bijzonder waar ze later hun kinderen en kleinkinderen over moeten blijven vertellen. Er staat een nieuw begin voor het volk Israel voor de deur. En die deur speelt letterlijk en symbolisch een belangrijke rol om toegang te krijgen tot dat nieuwe begin. We kunnen hier gelijk al de woorden van Yeshua citeren, die zei: Ik ben de Deur, de deur naar het koninkrijk van God: iedereen die door deze deur naar binnen gaat, wordt gered; en zal in- en uitgaan en altijd voedsel vinden. De kinderen Israëls kregen van de Ene, via Mozes, de opdracht om een teken aan de deurpost te geven. Door het bestrijken van beide deurposten en de bovendorpel werd zo de letter Chet gevormd, dat de numerieke waarde heeft van het getal acht. Het getal dat aangeeft dat er een andere, een nieuwe tijd is aangebroken. Het slavenbestaan in Egypte nadert zijn einde. De Eeuwige en Aanwezige komt zijn volk bevrijden.

Ook het Hebreeuwse woord voor nieuw, Chadasj begint met de letter Chet en het woord Chet is tevens nauw verbonden met het woord Chai, dat leven betekent.
Dat de Israëlieten de deurposten en de bovendorpel juist met bloed moesten bestrijken was niet toevallig. We weten o.a. vanuit Genesis 9:4 dat in het bloed het leven zit. Het teken voor de Israëlieten was dus, vertrouw erop dat de Ene na deze plagen, een nieuw begin gaat maken. Maar ook dat JHWH de Enige is, die zeggenschap heeft over dood en leven over duisternis en licht.

Na de a.s. bevrijding  volgt dan dat nieuwe begin en kan de reis op weg naar het hun beloofde land aanvangen. Daar moet nog wel iets voor gebeuren alvorens het volk, zo’n 600.000 weerbare mannen, zonder kroost meegerekend en een zeer grote kudde dieren, mag vertrekken. Dit dan na 430 jaar van slavernij en tien zware plagen. Bij de laatste van die 3 plagen en de voorbereiding op de a.s. bevrijding staan we in deze parasja stil. Kom, ga je mee?!

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Presentatie: Arnold Visscher

EN / NL/ עב