We lezen:
Tora: Numeri 22:2 t/m 25:9
Haftara: Micha 5:6 t/m 6:8
Brit Chadashah/Vernieuwde testament: Mattheüs 2:1-6

Introductietekst:
Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen.

(Numeri 24:17, Herziene Staten Vertaling)

In de parasha van deze week maken we kennis met Balak, de koning van Moab. Deze parasha vangt aan nadat het volk Israël haar kamp had opgeslagen in de vlakten van Moab. Dat geschiede enige tijd voordat zij het beloofde land zouden intrekken. Toen Balak het kampement zag, boezemde het hem angst in. Omdat hij wist dat hij Israël nooit  met geweld kon verslaan, beraamde hij een list en schakelde de hulp van de heidense profeet Bileam en vroeg hem om het volk met een vloek te treffen.

De reis die Bileam vervolgens maakte met zijn ezel spreekt tot de verbeelding. Tot drie maal toe bleef de ezel staan omdat zij ineens oog in oog met de Engel des Heren stond. Bileam, de ‘ziener’ zag echter helemaal niets. Het was zelfs nodig dat de ezel ging spreken voordat Bileam door had wat er gebeurde.

Bileam bleek tot driemaal toe niet in staat het volk Israël te vervloeken. In plaats daarvan sprak hij steeds de woorden van de Eeuwige uit en zegende Israël. Zijn opdrachtgever, koning Balak, ontstak in woede en wilde hem wegsturen. Maar Bileam ging verder met profeteren en verklaarde Balak wat zou gaan geschieden in de ‘latere tijd’. Wat daarna volgde bleek een bijzonder belangrijke messiaanse profetie. (Num. 24:17-19).

In deze studie zullen we in het bijzonder op deze messiaanse profetie ingaan. Maar we zullen ook andere onverwachte verbindingen ontdekken. Eén van de terugkerende thema’s zal zijn dat de Eeuwige in staat is om zijn plan te volvoeren, ongeacht of mensen hieraan mee willen werken of niet. De godswoorden, uitgesproken door Bileam, geven ons de garantie daarvoor. God is immers geen man dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het niet doen? Zou Hij spreken en het niet gestand doen? (Num. 23:19, HSV).

Shalom,

Presentatie:  Tony Jurg

EN / NL/ עב