We lezen:
Thora Genesis 1:1-6:8
Haftara Jesaja 42:5 – 43:10
Tweede testament Openbaring 22:6-21

Introductietekst:  “In den beginne schiep G’d den hemel en de aarde.” (Bereshit 1:1 / Genesis 1:1)

Met de parasja Bereshit beginnen we weer aan een nieuw jaar met het lezen van de wekelijkse Thoralezing. Het Loofhuttenfeest is geweest. Dan wordt ook de laatste parasja gelezen en het laatste hoofdstuk uit de Thora, Deuteronomium 34. Op het feest wordt tevens Genesis 1 gelezen, als beeld dat het leven doorgaat, het herhaalt zich, cyclisch. Vanaf het begin naar het eind en weer naar het begin. Zoals de rebbe zei: “we moeten leven met de tijd” in de zin dat we moeten leven met de wekelijkse thoralezing.

De Thora moet niet alleen gelezen maar ook geleefd worden. Als er iets is dat ons moed en wijsheid schenkt in de woestijn van het bestaan dan is het de wetenschap dat we niet alleen zijn, dat God ons voorgaat in een wolk- en vuurkolom die ons de weg wijst. We mogen ons met de joden als gelovigen uit de volkeren het volk van het Boek beschouwen. Waarin we Zijn Woorden aan ons ontdekken. Waar joden ook ter wereld waren, de Thora vergezelde hen. Zij droegen haar en ze werden gedragen. De Thora werd voor de jood zoals Heinrich Heine het ooit zei: “het draagbare vaderland”. We weten dat de betekenis van de Thora onderwijzing, instructie en richtsnoer is. Het is een commentaar op het leven, en het leven is een commentaar op de Thora. Laten wij nooit moe worden om het Boek van het leven te bestuderen en toe te passen. Het is het meest kostbare geschenk van de God van het Leven.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Luister je weer mee?

Shalom,

Presentatie: Arnold Visscher

EN / NL/ עב