We lezen:
Thora Exodus 30:11- 34 (:35)
Haftara 1 Kon. 18:1-39
Brit Chadashah / Tweede Testament 2 Korinthiërs 3 (1-18)

Introductietekst:  Exodus 30:11 ev

“ De HEER zei tegen Mozes: 12 ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 13 Ieder die meegeteld wordt moet een halve sikkel/sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. 14 Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER betalen. 15 Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. 16 Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.”

In deze parasja staan we stil bij tellen. Mozes krijgt van de Ene de taak om het volk te tellen, en daarna moet een ieder vanaf 20 jaar, arm en rijk, een halve sjekel betalen als heffing voor de Ene. Iedereen wordt vertegenwoordigd door een zelfde gewicht. In de gemeenschap die God dient is de één niet meer dan de ander. Zowel de rijke als de arme zal nooit meer gewicht in de schaal leggen dan een halve sjekel. Voor God zijn allen gelijkwaardig! Tegelijk is ieders bijdrage  compleet met die halve sjekel. Maar juist het feit dat het een halve sjekel is, benadrukt volgens de joodse traditie dat je ook beseft dat je zelf een deel bent van een geheel. Op die wijze mogen we steeds zo onze dagen tellen, en dan zal wijsheid ons hart vervullen, lezen we in de Psalm (90) van Mozes. En die liefdevolle wijsheid mogen wij zoeken aan het begin van de dag, van nu aan tot in eeuwigheid.

מתפלל לשלום ישראל Shalom,

Presentatie: Arnold Visscher

EN / NL/ עב