We lezen:
Tora: Numeri 4:21-7:89
Haftara: Richteren 13:2-25
Brit Chadashah/Vernieuwde testament: Johannes 12:20-36

Introductietekst:
Als er echter een geest van achterdocht over haar man gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw terwijl zij zich verontreinigd heeft, óf als er een geest van achterdocht over hem gekomen is, zodat hij achterdochtig geworden is tegenover zijn vrouw terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, dan moet de man zijn vrouw bij de priester brengen en haar offergave voor haar meebrengen: een tiende efa gerstemeel. Hij mag er geen olie op gieten en er geen wierook op leggen, want het is een graanoffer voor achterdocht, een graanoffer van gedachtenis, dat herinnert aan de ongerechtigheid. En de priester zal haar naar voren doen komen en haar voor het aangezicht van de HEERE plaatsen.

(Numeri 5:14-16, Herziene Staten Vertaling)

Deze parasha vervolgt met het vaststellen van het aantal levieten dat dienst zal doen in de Mishkan, de woning van de Eeuwige midden tussen zijn volk. En omdat de Eeuwige als heilig God letterlijk midden in het kamp wil verblijven, heeft dat uitwerking op hoe het volk met elkaar behoort om te gaan. De parasha van deze sabbat bevat daartoe weer een aantal nieuwe instructies.

Een van de meest opmerkelijke instructies betreft hoe een man kan omgaan met een vermoeden dat zijn vrouw hem ontrouw is geweest. Dat staat uitvoerig beschreven in het gedeelte Numeri 5:11-31. Deze procedure staat bekend als ‘bitter water’ of in het Hebreeuws met het woord Sotah. In deze studie zal uitgebreid worden ingaan op me name dit voorschrift. Bij oppervlakkige lezing is dit vaak misverstaan maar bij diepere doordenking blijkt het juist een pareltje te zijn.

Volgens Maimonides was dit het enige voorschriften uit de Tora waarbij de Eeuwige zelf moest ingrijpen om het te laten werken. Immers, hoewel het water dat de vrouw moest drinken bitter wordt genoemd, was het absoluut onschadelijk, tenzij de Eeuwige er een straf aan verbond. En omdat God in het verborgene ziet, was dat oordeel altijd rechtvaardig. Het was daarom  een goddelijke uitspraak over schuld of onschuld.

Ook de man moest een offer brengen, het ging hem iets kosten. Net als de vrouw moest hij een publieke vernedering doorstaan. Een offer waar hij vrijwillig voor koos omdat hij besefte dat  tegenover die kosten een potentieel hoge opbrengst stond! Met het beroep op Sotah bood de man zijn vrouw namelijk het herstel van de relatie aan als zij onschuldig zou blijken te zijn. En precies daarin herkennen we iets van de houding van Jesjoea. De man in Sotah brengt als ‘jaloersheidsoffer’ een tiende efa gerstemeel mee naar de priester. Jesjoea echter bracht een nog groter offer, zijn eigen leven, om de relatie met Zijn bruid (2 Kor. 11:2) te herstellen.

Uitzending
Iedere vrijdag 21:00 uur

Herhalingen
zaterdag   02:00, 10:00 uur en 19:00 uur
zondag     02:00 en 09:00 uur
maandag  02:00 uur

Shalom,

Presentatie: Tony Jurg

EN / NL/ עב