Wanneer de kaarten in een machtsspel oneerlijk verdeeld lijken, wat kun je dan doen? Je kunt roepen dat er sprake is van oneerlijk spel en proberen om het spel stil te leggen. Maar als je weinig invloed hebt is er grote kans dat het spel gewoon doorgaat. Je kunt het spel blijven meespelen volgens de regels en hopen op een keerpunt, terwijl je weet dat je kansen minimaal zijn. Je kunt je kaarten op tafel smijten en boos weglopen. Of je kijkt nog eens goed naar de kaarten die je gekregen hebt en de betekenis die er aan deze kaarten is toegewezen. En opeens zie je het. De kaart die door de tegenpartij is weggeschreven als een joker zonder waarde, is een troefkaart. De sleutel om te winnen ligt in je handen.

Wie is er aan de winnende hand?
Het is niet zomaar een spel waarin we verwikkeld zijn. Het is oorlog. “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeze 6:12). Deze geestelijke machten spelen het spel slim. Zelf weten ze heel goed dat er met God niet te spotten valt. Maar ze maken de mensen wijs dat God te reduceren is tot een bijzaak. Of erger: tot een joker zonder waarde. Hun strategie richting de mensheid is er één van verblinding en misleiding. Dit werkt door in alle lagen van de maatschappij en is terug te zien op het politieke wereldtoneel. Aardse machthebbers sluiten God buiten en vertrappen Zijn principes. Veel christenen raken ontmoedigd. De kaarten in het machtsspel lijken oneerlijk verdeeld.

Lees meer…

EN / NL/ עב