Richard Goldberg van FDD: De geschiedenis zou zich herhalen zodra de IDF de grens tussen Gaza en de Sinaï zou verlaten, terwijl Hamas zijn smokkeloperaties weer zou herbouwen.

Het Israëlische leger bereidt zich voor om in de komende weken over te schakelen van oorlogvoering met hoge intensiteit naar gerichte operaties in de Gazastrook, een overgang die zij de overgang van fase B naar C noemt. Het Israëlische leger is echter van plan de 13,7 kilometer lange  Philadephi Corridor te blijven behouden, die langs de grens tussen Gaza en Egypte loopt.

Deze voortdurende Israëlische controle over de grens zal van cruciaal belang zijn bij het voorkomen van de heropleving van de smokkeloperatie van Hamas en zal de hoop van het door Iran gesteunde terreurleger om zichzelf weer op te bouwen helpen temperen.

Richard Goldberg, senior adviseur bij de in Washington gevestigde Foundation for Defense of Democracies, zei tegen JNS: “De geschiedenis zou zich herhalen zodra de IDF de Philadelphi Corridor zou verlaten, terwijl Hamas zijn smokkeloperaties weer zou herbouwen. Egypte was duidelijk medeplichtig aan de tunneloperatie van Hamas en kan niet worden vertrouwd met de grens.

“De VN, die pro-Hamas is, is geen optie. Dat laat de IDF over om door te gaan met het vernietigen van alle bestaande tunnelinfrastructuur en toekomstige tunnel- en andere smokkelpogingen te verbieden.”

De Philadelphi Corridor, die Israël in beslag nam als onderdeel van zijn Rafah-offensief, is historisch gezien de route geweest voor Hamas om wapens en smokkelwaar vanaf het Egyptische Sinaï-schiereiland te smokkelen. Door aanwezig te blijven in deze corridor wil de IDF ervoor zorgen dat Hamas niet in staat is zijn terreurcapaciteiten weer op te bouwen.

De Philadelphi Corridor is al jaren een centraal punt en veranderde al vóór de Israëlische terugtrekking uit Gaza in 2005 in een smokkelzone, en ontwikkelde zich in de jaren daarna tot een monsterlijk netwerk van tunnels.

Het netwerk van tunnels vergemakkelijkte de stroom van wapens, explosieven en andere smokkelwaar, waardoor de enorme militaire infrastructuur van Hamas in heel Gaza werd versterkt.

De tunnels die onder de Philadelphi Corridor doorslopen maakten ook de overdracht van luxegoederen, sigaretten en andere materialen voor de zwarte markt van Gaza mogelijk, die allemaal door Hamas werd belast en zo de oorlogskas voedde.

A Hamas security officer opens a gate to the Philadelphi Corridor between Egypt and Gaza near Rafah, July, 1, 2007. Photo by Ahmad Khateib/Flash90.

Een veiligheidsagent van Hamas opent een poort naar de Philadelphi Corridor tussen Egypte en Gaza nabij Rafah, 1 juli 2007. Foto door Ahmad Khateib/Flash90.

Chronische corruptie

Veel waarnemers hebben gewezen op chronische corruptie bij de grensovergang bij Rafah, waar steekpenningen zouden zijn betaald aan Egyptische veiligheidsfunctionarissen om de smokkel te vergemakkelijken. Bovendien zouden Egyptische figuren op hoog niveau betrokken zijn bij deze operaties, waarbij tegen betaling de doorgang van inwoners van Gaza naar Egypte werd georganiseerd. Het is mogelijk dat Egypte er daarom ook niet in is geslaagd de tientallen tunnels te ontmantelen die de IDF nu aan het vinden en vernietigen is.

IDF-stafchef luitenant-generaal Herzi Halevi, die dinsdag het Rafah-gebied bezocht, zei dat het leger meer dan 900 terroristen, inclusief commandanten, heeft gedood tijdens de Rafah-operatie.

“De reden dat we hier week na week werken is nu gericht op de vernietiging van de terroristische infrastructuur en de vernietiging van de ondergrondse infrastructuur, wat tijd kost”, vervolgde Halevi. “Daarom is dit een lange campagne, omdat we Rafah niet willen achterlaten met de terroristische infrastructuur intact. Er zijn er die we ondergronds hebben geëlimineerd, en sommigen die bovengronds probeerden te verschijnen, en we hebben ze geëlimineerd.”

Hij voegde eraan toe: “Deze voortdurende inspanning van ons, dit streven, is heel erg belangrijk. Zij zouden zich uitgeput moeten voelen, terwijl wij ons energiek en vastberaden voelen. Wanneer we naar de volgende fase gaan, zullen we passende maatregelen voor die fase aanpassen, nieuwe tactieken introduceren, logistieke ondersteuning bieden op een andere manier die bij die fase past, en al deze dingen worden uiteindelijk gefocust door onze vastberadenheid, doorzettingsvermogen en geduld, waardoor we onze krachten verliezen. de andere kant en het volbrengen van onze missies. Veel wilskracht, veel geduld en doorzettingsvermogen, en de resultaten zullen in de toekomst voor zich spreken.”

Zolang de IDF de controle over de grens tussen Gaza en Egypte behoudt, zullen de inspanningen van Hamas om zijn terreurleger weer op te bouwen aanzienlijk worden belemmerd.

Het beveiligen van de Philadelphi Corridor zorgt ervoor dat Hamas geïsoleerd blijft van zijn externe bronnen van wapens en materialen, die cruciaal zijn voor zijn militaire operaties. Het zal ook de ambities van Hamas voor binnenlandse wapenproductie schaden, aangezien zelfgemaakte productielocaties ook afhankelijk zijn van materiaal dat de Gazastrook binnenkomt.

In die zin kan de Philadelphi Corridor worden vergeleken met de strategische controle van Israël over de Jordaanvallei, die het land in staat stelt veel Iraanse wapensmokkelpogingen via Jordanië naar Judea en Samaria te onderscheppen en te verstoren (hoewel er enkele smokkeloperaties zijn doorgekomen).

De IDF breidt ook voortdurend een “steriele zone” rond de Corridor uit, als onderdeel van haar voortdurende vernietigingsoperaties tegen tunnels en terreurinfrastructuur, zo meldde het Israëlische Channel 12 op 30 juni.

Het falen van Egypte door de jaren heen om een ​​einde te maken aan de tunnels betekent dat Israël het heft in eigen handen moet nemen. De voortdurende aanwezigheid van de IDF in de Philadelphi Corridor zorgt ervoor dat Israël de controle behoudt over een cruciaal aspect van zijn nationale veiligheid, zonder afhankelijk te zijn van externe actoren.

 

Datum: 4 juli 2024

Auteur: Yaakov Lappin

Beeld:  A Hamas security officer opens a gate to the Philadelphi Corridor between Egypt and Gaza near Rafah, July, 1, 2007. Photo by Ahmad Khateib/Flash90.

Bron: IDF to stay in Philadelphi Corridor – JNS.org

 

EN / NL/ עב