Wetgevers en parlementariërs uit Europa en Noord-Amerika roepen EU-lidstaten en mondiale democratieën op om een ​​einde te maken aan de “systematische” discriminatie van Israël bij de Verenigde Naties.

In de context van toenemend wereldwijd antisemitisme is de meedogenloze, onevenredige en rituele veroordeling van ’s werelds enige Joodse staat bij de VN bijzonder gevaarlijk en moet er eindelijk een einde aan komen. Israël verdient aandacht en controle, net als elke andere natie. Maar het verdient ook gelijke behandeling“, staat in een verklaring die is ondertekend door in totaal 313 partij overstijgende wetgevers uit Europa, Noord-Amerika en Israël.

Als sterke voorstanders van een op regels gebaseerde internationale orde, vrezen we dat deze dubbele moraal tegen Israël ook de VN zelf schaadt … [en] haar geloofwaardigheid ondermijnt”, aldus de verklaring.

De brief is gestuurd naar de regeringen van alle EU-lidstaten, het VK, Noorwegen en Zwitserland naar de EU-leiders, evenals de secretaris-generaal van de VN en de hoofden van grote VN-agentschappen. Het initiatief, aangevoerd door de Transatlantic Friends of Israel (TFI) van het American Jewish Committee, komt voorafgaand aan de opening van dinsdag van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de VN.

De VN hebben een langdurige vooringenomenheid getoond tegen Israël, dat vaak vaker het doelwit is dan alle andere landen samen“, zei de Oostenrijks-Nederlandse politicus Lukas Mandl, lid van het Europees Parlement (MEP) en medeorganisator. van het initiatief. “Het is hoog tijd om een ​​einde te maken aan deze schandelijke praktijk. Democratische regeringen hebben de verantwoordelijkheid om deze broodnodige verandering tot stand te brengen.

In 2020 nam de Algemene Vergadering van de VN 17 resoluties aan tegen Israël en slechts zes resoluties tegen zes van de andere 192 lidstaten wegens mensenrechtenschendingen. In de ondertekende brief werd gesteld dat ongeveer 21% van de resoluties van de Mensenrechtenraad uitsluitend gericht is op Israël. Bovendien was Israël afgelopen september het enige land dat beschuldigd werd van vermeende schendingen van vrouwenrechten door de Economische en Sociale Raad van de VN.

Het Litouwse EP-lid Petras Auštrevičius merkte op: “Als Israël, de enige echte democratie in het Midden-Oosten en een leider op het gebied van gendergelijkheid, wordt uitgekozen voor vermeende schending van vrouwenrechten, maar regimes zoals Iran worden gekozen in de VN-Vrouwenrechtencommissie, dan weet je dat er iets vreselijk fout zit. We moeten dit VN-vooroordeel eindelijk oplossen.

In de verklaring drongen de parlementariërs er bij de EU-lidstaten en mede-democratieën op aan om tegen het “buitensporige” aantal anti-Israëlische resoluties in de Algemene Vergadering en andere VN-organen te stemmen; discriminerende VN-comités en programma’s die specifiek gericht zijn op Israël ontbinden; en probeer agendapunt 7 van de VN-Mensenrechtenraad te annuleren, dat “is bedoeld om Israël te censureren en te stigmatiseren“.

De verklaring is ondertekend door veel EU-wetgevers; inclusief ministers, partijleiders, parlementaire vice-voorzitters en voorzitters van belangrijke commissies; evenals Labour-parlementsleden in het VK.

Het Duitse parlementslid Dietmar Köster zei: “Als een groot voorstander van de op regels gebaseerde internationale orde, is het ontmoedigend om te zien dat de organisatie die zo essentieel is voor internationale veiligheid en vrede, er voortdurend niet in slaagt om haar eigen principes te handhaven om alle lidstaten gelijk te behandelen. De eenzijdige veroordelingen van Israël bij de VN kunnen niet doorgaan.


Bronvermelding:
Datum:        15-09-2021
Website:      brabosh.com


 

EN / NL/ עב