Ook in Israel zijn bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet langer toegestaan. Hoe gaan de grotere Messiasbelijdende gemeenten daarmee om?
Meno Kalisher, voorganger van de Jerusalem Assembly House of Redemption, vertelt dat alle doordeweekse activiteiten in de gemeente zijn gestopt. Normaal gesproken komen in de diensten van de gemeente zo’n 400 mensen. Op de zaterdag, de dag dat de gemeente samenkomt, worden nu twee diensten gehouden in plaats van één, om zo een lager aantal bezoekers per dienst te hebben. Zieken en ouderen krijgen het advies om thuis te blijven. ‘Als het nodig is, gaan we zelfs drie diensten houden,’ aldus Kalisher.

Ook de samenkomsten van de diverse gemeenten van King of Kings worden geraakt door de maatregel. ‘De gemeenten waar meer dan honderd bezoekers komen, zijn tijdelijk gestopt met de samenkomsten,’ vertelt Chad Holland, één van de voorgangers. Tegelijk geeft hij aan dat juist nu het kleine-groepen-systeem in de gemeenten van groot belang is. Daar zoeken mensen elkaar op, doen ze samen Bijbelstudie en bidden ze samen.
De King of Kings samenkomsten in Jeruzalem gaan wel door, met een beperkt aantal aanwezigen. Deze diensten zullen via internet worden uitgezonden, zodat de mensen thuis ook de diensten mee kunnen beleven.

Ook de gemeente Tiferet Yeshua valt met 150 tot 200 bezoekers onder de beperkende maatregelen. ‘De gemeenteleden kunnen zich via internet inschrijven voor de diensten, zodat we het aantal bezoekers kunnen beperken tot 100,’ aldus voorganger Gil Afriat. ‘Om iedereen de dienst te laten meemaken, zenden we deze uit via Facebook.’

De gemeente Peniel in Tiberias, met meer dan 300 bezoekers, heeft de samenkomsten afgeblazen. ‘Wel komen de gemeenteleden op de sabbat samen in de huisgroepen, om zo toch een soort samenkomst te kunnen hebben,’ aldus voorganger Daniel Yahav.

Bron: Nieuwsbrief Dirk van Genderen

EN / NL/ עב