Dat liedje van Elly en Rikkert ken je misschien wel. Het komt van een tekst uit de Bijbel, uit Mattheüs 25. Hierin laat Jezus zien dat wat je voor een ander doet, je ten diepste voor Hem Zelf doet.

Eén van die dingen is iemand die honger heeft eten te geven. In Jeruzalem brengt Benjamin Philip, een Joodse man uit Nederland, dit letterlijk in de praktijk. Hij is de oprichter van Hineni, een gaarkeuken waar veel mensen elke dag een maaltijd komen halen. Ik had het voorrecht om dit geweldige project te mogen bezoeken.

‘Een humanitair restaurant’
Aan het eind van een zondagmorgen in december liep ik door de straten van Jeruzalem naar Hineni. Daar aangekomen zag ik vrijwilligers druk in de weer om eten klaar te maken en klaar te zetten. Benjamin verwelkomde ons en liet ons iets zien van Hineni. Mensen die geen geld of mogelijkheden hebben om een fatsoenlijke maaltijd te nuttigen mogen dagelijks een warme maaltijd komen halen. Er wordt gezorgd voor gezonde, voedzame en gevarieerde maaltijden.

“Mensen die geen geld of mogelijkheden hebben om een fatsoenlijke maaltijd te nuttigen mogen dagelijks een warme maaltijd komen halen.”

Spitsuur
Toen ik aankwam was de keuken nog niet open. Maar rond het middaguur kwamen van alle kanten mensen binnendruppelen. Voor ik het wist stond er een lange rij en gingen mensen zitten eten. Ik vond het mooi om te zien dat het niet alleen het eten zelf was, maar dat de mensen ook persoonlijke aandacht kregen. Mensen kenden elkaar, gingen met elkaar in gesprek en werden gezien. Er werd samen gegeten, gelachen en ik kreeg het idee dat er een grote familie met elkaar aan het eten was. Terwijl het best schrijnend was om de armoede bij mensen te zien.

“Er werd samen gegeten, gelachen en ik kreeg het idee dat er een grote familie met elkaar aan het eten was.”

Hineni
De betekenis van het Hebreeuwse woord ‘hineni’ is: ‘Hier ben ik’. Het verwijst naar Jesaja 58:7-9. Daarin gaat het onder anderen over het voeden van de hongerigen. Dat God daar dwars doorheen laat zien dat Hij er is. Hier ligt een opdracht in, net als Jezus’ opdracht in Mattheüs 25. Zorg dragen voor de naaste en daardoorheen God Zelf te representeren. Wat is dat mooi om te beseffen! Dat God juist mensen in wil zetten om iets van Hem te laten zien.

Alle hulp is welkom
Benjamin Philip heeft gevraagd of we willen bidden voor al het werk dat hij mag doen. En niet alleen hij. Veel mensen komen voor een bepaalde periode vrijwilligerswerk doen. Om de handen uit de mouwen te steken en ervoor te zorgen dat mensen gevoed worden. Toch zijn er steeds weer nieuwe vrijwilligers nodig. Iets voor jou? Dat kan! Kijk voor meer informatie op de website en wie weet mag jij over een poosje ervoor zorgen dat de hongerigen in Jeruzalem een maaltijd krijgen!

Bron: https://christenenvoorisrael.nl/isreality

 

 

EN / NL/ עב