Speculatie, veronderstellingen, gevoelens en partijdige “deskundigen”. Het verslag van CNN over de dood van Abu Akleh bewijst alleen maar dat het niet langer een serieus nieuwsagentschap is.

Het “onderzoek” van CNN naar de dood van Al Jazeera-verslaggever Shireen Abu Akleh heeft niet, zoals het beweert, aangetoond dat Israëlische troepen haar opzettelijk hebben vermoord. In plaats daarvan toonde CNN de wereld alleen maar hoe ver het nieuwsbedrijf is afgegleden van serieuze journalistiek.

CNN’s opruiende beschuldiging aan het adres van Israël stapelt veronderstellingen op veronderstellingen. Ze baseert zich niet zozeer op objectief, onweerlegbaar bewijs, maar op de gevoelens van bevooroordeelde ooggetuigen. Al die tijd worden plausibele alternatieve verklaringen niet alleen terzijde geschoven, maar in feite verdoezeld door de berichtgeving van CNN.

Dit zijn de daden van een partijdige organisatie, niet van een serieus persbureau. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste tekortkomingen van het CNN-onderzoek.

Verzwijgen van veronderstellingen en voorbehouden
CNN baseert zich op suggesties van Robert Maher, professor elektro- en computertechniek aan de Montana State University en gespecialiseerd in forensische audio-analyse, dat het geweervuur dat Abu Akleh doodde, zijn oorsprong vond op een afstand “tussen 177 en 197 meter.” Dit, beweert CNN verder, “komt bijna exact overeen met de positie van de Israëlische sluipschutter.”

CNN presenteert Mahers analyse zonder de belangrijke veronderstellingen en voorbehouden op te nemen die Maher elders heeft gegeven. In een afzonderlijk interview met Bellingcat, bijvoorbeeld, legde Maher enkele manieren uit waarop deze analyse fout zou kunnen zijn:

Maher voegde een noot van voorzichtigheid en voorbehoud toe aan deze berekeningen. ‘De schatting van de afstand hangt af van de luchttemperatuur, omdat die van invloed is op de geluidssnelheid,’ zei hij.

Het kaliber van de geanalyseerde kogel komt overeen met berichten dat de kogel die Abu Akleh doodde 5,56 mm was. Het is echter belangrijk op te merken dat deze berekening geen rekening houdt met de mogelijkheid dat een ander wapen dat niet zichtbaar is of is vastgelegd op video’s van de scène, zou kunnen zijn gebruikt.

Daar komt nog bij dat Maher opmerkte dat zelfs een klein verschil in de veronderstelde snelheid van de kogel tot wijziging van de berekeningen zou kunnen leiden: ‘De grootste vraag is waarschijnlijk mijn aanname over de snelheid van de kogel. Als de kogel met een langzamere supersonische snelheid zou reizen, zou de geschatte afstand langer zijn. Als de kogel met een snellere supersonische snelheid zou reizen, zou de geschatte afstand korter zijn.’

Nergens, noch in het CNN-artikel noch in het TV-segment, werden deze belangrijke kwalificaties gegeven.

Bovendien zijn er belangrijke vragen waar CNN niet op ingaat. Bijvoorbeeld, in het artikel staat: “Op de video die Maher analyseerde, zijn twee salvo’s van schoten te zien; ooggetuigen zeggen dat Abu Akleh in het tweede salvo werd geraakt.” Heeft Maher ook een analyse gegeven van het geweervuur van het eerste salvo? Zo ja, was die consistent met zijn analyse van het tweede salvo? Dit is belangrijke informatie die niet in CNN’s verslag is opgenomen en die kan helpen verduidelijken of er al dan niet schoten zijn geweest van een andere bron.

Dit is met name van belang gezien een bewering in het TV-segment waarin CNN stelt dat Palestijnse schutters “zonder duidelijke vuurlijn” op Abu Akleh afkwamen. Op geen enkel moment legt CNN uit wat hun vuurlijn zou hebben verhuld. Een door CNN gebruikte kaart plaatst de Palestijnse schutter ten zuiden van de Israëlische soldaten op dezelfde, grotendeels rechte weg waarop ook de Israëlische soldaten en Abu Akleh zich bevonden. Hoewel het zeker mogelijk is dat veranderingen in hoogte of andere obstakels de vuurlijn vanaf de Palestijnse positie zouden hebben kunnen verduisterd, verstrekt CNN eenvoudigweg niet de details die nodig zijn om de bewering te ondersteunen of te betwisten.

Een screenshot van de kaart die gebruikt werd tijdens het CNN-segment met de posities van Abu Akleh, de IDF-troepen en de Palestijnse schutters (niet gelabeld, maar in de onderste punt).

Dit staat nog los van het feit dat CNN’s “onderzoek” volledig voorbijgaat aan de mogelijkheid dat andere Palestijnse schutters zich elders bevinden. Immers, vuurgevechten vonden plaats op meerdere locaties tijdens de IDF-operatie. Palestijnse schutters werden niet alleen verder naar het zuiden op dezelfde weg gezien, maar ook in steegjes en op daken. In plaats van de mogelijkheid te erkennen dat de schoten van een heel andere positie konden komen, gaat CNN ervan uit dat de enige aanwezige Palestijnse schutters zich bevonden op de weg ten zuiden van de Israëlische troepen.

Naast de bewering dat de Palestijnse schutters ten zuiden van de Israëliërs geen duidelijke vuurlijn hadden, beweert CNN ook dat zij “buiten het bereik van 200 meter van het geweervuur” zouden zijn geweest.

Realiseer je wat CNN hier doet. Ze laten de belangrijke kwalificaties weg die Maher elders maakte, namelijk dat de schatting van 177-197 meter gebaseerd was op talrijke veronderstellingen, en dat het vuur heel gemakkelijk van een kortere of langere afstand had kunnen komen als een van die veronderstellingen niet zou kloppen. Nadat CNN verzuimd heeft zijn publiek hiervan op de hoogte te stellen, stelt het vervolgens definitief dat Palestijnse schutters op meer dan 200 meter afstand “te ver van Abu Akleh waren om het fatale schot te hebben gelost, volgens een vuurwapenexpert”. Dit is alleen waar als elke veronderstelling van Maher juist blijkt te zijn, maar geen daarvan is tot nu toe bewezen.

Door kijkers en lezers niet te informeren over de belangrijke aannames en voorbehouden van Mahers analyse, en door zijn conclusies niet te onderbouwen (zoals met Palestijnse vuurlijnen), sluit de CNN overhaast zeer plausibele alternatieve verklaringen voortijdig uit.

De “expert”
CNN’s rapport baseert zich ook op een expert met de naam Chris Cobb-Smith. Cobb-Smith beweert dat er “geen kans” was dat willekeurig vuur kon leiden tot de “strakke schikking” van de schoten die een boom raakten naast de plek waar Abu Akleh stierf. Zoals CNN aan de lezers vertelt:

“Het aantal inslagen op de boom waar Shireen stond, bewijst dat dit geen willekeurig schot was: ze was het doelwit,” vertelde Cobb-Smith aan CNN. Hij voegde eraan toe dat dat in schril contrast met het merendeel van de Palestijnse schoten die ‘willekeurige schoten’ waren en op camera waren vastgelegd.”

Cobb-Smiths suggestie is dat omdat een “meerderheid” van het Palestijnse geweervuur dat op camera is vastgelegd “willekeurige schoten” waren, de schoten die de boom raakten geen Palestijns geweervuur kan zijn geweest. Nogmaals, speculatie en veronderstellingen bovenop veronderstellingen. Ten eerste baseert hij zich alleen op schoten die op video zijn vastgelegd, wat natuurlijk geen rekening houdt met schoten die niet op video zijn vastgelegd. Erger nog, zelfs volgens Cobb-Smiths eigen verklaring kwam niet al het Palestijnse geweervuur (zijn woorden: “de meerderheid van het geweervuur”) in de vorm van “willekeurige schoten”.

Dus hoe kan Cobb-Smith deze definitieve bewering doen?

Kijk nu eens naar de achtergrond van Cobb-Smith, die op geen enkel moment door CNN wordt verstrekt.

Cobb-Smith is verre van een onpartijdige deskundige, maar is van de beruchte partijdige Organisation Forensic Architecture. Zijn organisatie heeft openlijk anti-Israël politieke standpunten verdedigd die niets te maken hebben met forensisch onderzoek, zoals het promoten van de Boycot, Desinvestering en Sancties-beweging tegen Israël.

Het is dezelfde organisatie die de absurde bewering deed, dat Israël een Palestijnse man, Ahmed Erekat, onrechtmatig neerschoot, toen Ahmed in 2020 een auto tegen een Israëlische soldaat ramde, niettegenstaande de duidelijke video van het incident. Iemand van een organisatie die bereid is om tot zulke absurde, partijdige lengtes te gaan om Israël te beschuldigen van onwettig handelen, kan nauwelijks worden beschouwd als een onpartijdige “deskundige”. Toch is dat precies hoe CNN hem presenteert.

De “getuigen”
CNN verzuimde ook elders context te geven over de personen waarop het zich baseerde.

Neem Shatha Hanaysha. Zij heeft een bekende geschiedenis van het publiekelijk vieren van terroristische raketaanvallen op Israël en “wie zijn leven offert ter wille van het vaderland.” Hanaysha vierde publiekelijk de moord op het 17-jarige Israëlische meisje Rina Schnerb, door te tweeten: “Misschien zou deze aanval een model worden om te volgen, waardoor ‘recreatieve wandelingen’ in de heuvels en vlakten van de Westelijke Jordaanoever, een avontuur van ongewenste gevolgen zouden worden” (zoals vertaald door CAMERA Arabisch).

In 2018 leek Hanaysha vooral dol te zijn op de terroristische moord op rabbi Raziel Shevach, door (onder andere posts) te tweeten: “22 kogels in slechts 40 seconden binnen een bereik van 20 meter,” gevolgd door een glimlach-emoji en de hashtag “#NablusOperation.” Vervolgens tweet ze herhaaldelijk over de “martelaar AhmadJarrar” – de terrorist die rabbi Shevach vermoordde.

Het is waar, zelfs een kapotte klok heeft af en toe gelijk, en iemand die de moord op tienermeisjes viert, kan af en toe een waarheid vertellen. Dus welk bewijs bracht Hanaysha naar CNN?

Gevoelens
Kijk eens naar deze uitwisseling, waarin CNN haar gebruikt om te proberen hun belangrijkste bewering vast te stellen, namelijk dat de IDF doelbewust Abu Akleh aanviel:

Hanaysha: “Maar ik denk dat ze ons willen doden. Dat is waarom ze schieten. Ik heb geen andere reden waarom ze schieten. En ze weten dat we journalisten zijn.”

CNN: “Het voelde gericht?”

Hanaysha: “Yeah….”

Met andere woorden, CNN vertrouwde op haar gedachten lezende krachten en haar gevoelens. Hanaysha was 200 meter verwijderd van de IDF-soldaten, volgens CNN zelf. Zelfs in de veronderstelling dat die schoten door hen werden afgevuurd, wat voor bewijskracht hebben Hanaysha’s beweringen dat ze “denkt” dat ze Abu Akleh wilden doden?

Kijk eens naar de andere belangrijke uitwisseling tussen een CNN-interviewer en Hanaysha:

CNN: “De Israëlische regering heeft gezegd dat er ook Palestijnse schutters in dat gebied waren, en dat…

Hanaysha (onderbreekt): “Nee”

CNN: “Het kan beide geweest zijn. Jij was daar. Wat heb je gezien?

Hanaysha: “Ik ben het er absoluut niet mee eens dat er een Palestijnse kerel met zijn geweer is. En als journalist, en als mens, zal ik mezelf niet in een gevaarlijke situatie brengen.”

Hanaysha liegt overduidelijk. Zelfs het CNN-fragment bevat videobeelden van Palestijnse gewapende mannen die in het gebied schieten. CNN’s eigen kaart toont zelfs een locatie waar Palestijnse gewapende mannen op video werden vastgelegd terwijl ze op Israëlische soldaten schoten. Toch confronteert CNN Hanaysha nooit met het bewijsmateriaal dat het netwerk ter beschikking had en dat haar emotionele getuigenis rechtstreeks tegenspreekt.

Een andere prominente getuige is Jamal Huwail. Net als Hanaysha staat Huwail bekend om zijn verheerlijking van terrorisme, waaronder een steekpartij waarbij slechts twee maanden geleden vier Israëli’s om het leven kwamen.

Huwail wordt in het artikel gebruikt voor twee beweringen. Ten eerste, volgens CNN, “geloofde Huwail dat de schoten afkomstig waren van één van de Israëlische voertuigen…” Dan, als ik Huwail rechtstreeks citeer: “Ze schoten rechtstreeks op de journalisten.”

Hier is een groot probleem mee. Nergens zegt CNN waar Huwail was op het moment dat Abu Akleh werd gedood. CNN vertelt ons waar hij eerder op de dag was (“bij de Awdeh rotonde”- aan het eind van de weg waar Abu Akleh later werd gedood) toen hij een praatje maakte met Abu Akleh. Daarna zegt CNN: “De volgende keer dat hij haar van dichtbij zag, was ze dood.”

Als Huwail eerder op de dag Abu Akleh op een andere locatie zag, en de enige keer dat hij haar daarna weer zag was nadat ze al dood was, hoe weet hij dan dat de schoten afkomstig waren van de Israëlische voertuigen, en dat die rechtstreeks op de journalisten schoten?

Uitsluitend vertrouwend op CNN’s eigen verslaggeving, is er geen reden om te denken dat hij in enige positie zou zijn om een dergelijke bewering te doen.

Of men zich nu op Hanaysha of Huwail baseert, veel van het “bewijs” dat de IDF Abu Akleh “als doelwit” had, lijkt te berusten op mensen die 200 meter (of, in het geval van Huwail, misschien veel verder) van de soldaten verwijderd waren en toch lijken te geloven dat zij precies weten wat de Israëlische soldaten zagen en wat er op dat moment door hun hoofd ging.

Dat is meer dan slordige journalistiek.

Conclusie
Overweeg alleen al het feit dat CNN op geen enkel moment zelfs maar vaststelt dat de Israëlische soldaten wisten dat er journalisten op de weg waren, laat staan dat ze opzettelijk op hen schoten.

Het bewijs dat CNN gebruikt voor deze stellingen komt neer op voornamelijk de gevoelens van twee, duidelijk partijdige, getuigen die 200 meter (of meer) verwijderd waren van de soldaten. Met uitzondering van het bestaan van psionische gaven, zijn hun verklaringen nutteloos voor echte bewijsdoeleinden. In plaats daarvan dienen ze alleen om emoties op te wekken.

Het enige andere bewijs dat CNN gebruikt om te suggereren dat Abu Akleh een “doelwit” was, is de “analyse” van de partijdige Cobb-Smith, die er niet in slaagt adequaat uit te leggen hoe hij kan uitsluiten dat de bron van het vuur afkomstig was van Palestijnse schutters.

Door speculaties, veronderstellingen, gedachte lezende getuigen en partijdige “deskundigen” samen te voegen, slaagt CNN er bij lange na niet in de ernstige beschuldiging te bewijzen dat Israëlische troepen opzettelijk een journalist tot doelwit hebben gemaakt.

Maar, zoals steeds duidelijker lijkt, CNN is niet echt geïnteresseerd in eerlijkheid als het over Israël gaat.


David M. Litman is een media- en onderwijsonderzoeksanalist bij het Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA).

Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd door CAMERA.


Bronvermelding:
Datum:        01-06-2022
Auteur:        JNS
Beeld:          Nasser Ishtayeh / Flash90
Website:      israeltoday.nl


 

EN / NL/ עב