De apostel Paulus spreek in zijn brieven over de strijd tussen vlees en geest. En niet alleen bij Paulus, in héél de Bijbel komen we geest en lichaam tegen. Inhoud en vorm. Ook – of: Juist – in de Thorah is dat het geval, zoals in de parasha van deze shabbath. Parasha Korach.

Het thema van dit leerhuis is de strijd tussen lichaam en geest. Dat is een strijd die in onszelf woedt. Dat is een strijd die in de wereld woedt. En ja, ook de opstand van Korach, Datan en Abiram tegen Mozes en Aaron is de strijd tussen vlees en geest.

In het eerste deel bespreek ik wie Korach, Dathan en Abiram, en On, die tegen Mozes en Aaron opstonden, zijn. Vervolgens zien we waarom zij tegen Mozes en Aaron opstonden. En in deel drie stel ik de vraag welke geest leidt het lichaam?

Shalom!


Presentator: Anco van Moolenbroek

 

EN / NL/ עב