Vorige maand werd de 45-ste verjaardag van diplomatieke relaties tussen China en de Europese Unie gevierd. In een gezamenlijk opiniestuk van 27 ambassadeurs van de Europese lidstaten en de ambassadeur van de EU in China werd teruggezien op deze jarenlange betrekkingen.

China en Europa
In dit opiniestuk werd geschreven over onder andere de aanpak van het klimaat en de universele verklaring van de Rechten van de Mens. Ook de Chinese ambassadeur in Brussel zou een opiniestuk publiceren bij het nieuwsplatform Euractiv. Dit laatste heeft plaatsgevonden, maar het stuk van de Europese ambassadeurs werd door China gecensureerd en aangepast.

China viel over een zin in het opiniestuk van de Europese ambassadeurs: “Door de uitbraak van het coronavirus in China en de daaropvolgende verspreiding ervan naar de rest van de wereld in de afgelopen drie maanden, moesten onze opgestelde plannen voor het investeringsverdrag dat de Chinese president Xi Jinping in september in Duitsland zou ondertekenen, tijdelijk op een zijspoor worden gezet.”
Peking eiste, ondanks ‘niet mis te verstane bezwaren’ van de Europese vertegenwoordiging, dat iedere verwijzing naar China als oorsprong van het coronavirus zou worden geschrapt. Met grote tegenzin van de Europese diplomaten werd het opiniestuk aangepast, dat tot afkeurende reactie leidde binnen de EU-leiding.

In 1980 werden nog zo 80% van alle geneesmiddelen in Europa gemaakt en zo’n 20% in China. Nu wordt 90% van alle geneesmiddelen in China gemaakt en maar 10% in overige landen!

Maar toen kwam de tweede trap van China in de ‘vernedering van de EU’ zoals de Britse krant The Times het noemde. Tegen de uitdrukkelijke afspraken in werd het aangepaste artikel alleen in de Engelstalige versie van het Chinees dagblad gepubliceerd en niet, zoals uitdrukkelijk afgesproken was, in de Chinese versie daarvan en ook niet in het Volksdagblad!

China en Hongkong
Hiermee staan China en de Europese Unie opnieuw lijnrecht tegenover elkaar. Al eerder heeft China het voorstel van de EU voor een diepgaand onderzoek naar de bron en het verspreiden van het coronavirus verworpen. De Chinese ambassadeur bij de VN, Chen Xu, liet weten hier alleen aan mee te willen werken wanneer ‘we (en dan met name China) de totale overwinning op deze pandemie bereikt hebben en de atmosfeer tussen China en kritische landen zoals de EU en de VS hersteld is’. Volgens de Chen Xu is deze kritische houding ronduit absurd en belachelijk.

Zo zien we dat China de regie strak in handen houdt, ook in de voormalige Engelse kroonkolonie Hongkong. Zo nam het Chinese volkscongres de ‘wet op nationale veiligheid’ aan, die voor Hongkong deze zomer moet gaan gelden. Op 28 mei heeft de afhandeling van deze wet plaatsgevonden. Dit betekent een einde aan de autonomie van Hongkong. Hiermee verwerpt China de afspraken met Engeland die bij de machtsoverdracht van Hongkong in 1997 gemaakt zijn. Hierbij werd afgesproken dat Hongkong tot 2047 een eigenstandige positie met een eigen wetgeving zou houden. De Britse, Australische en Canadese regeringen hebben in een gezamenlijke verklaring China gewezen op deze afspraken. De Amerikaanse president Donald Trump sprak over ‘een sterke reactie’ als de wet wordt doorgevoerd (Bronnen: ND, Jan van Benthem).

Bijna alle medicijnen uit China?
De expansiedrift van China is niet meer te stuiten. Vele productielijnen worden door de Chinezen overgenomen. Steeds meer grachtenpanden in de Amsterdamse binnenstad komen in handen van de Chinezen terecht. Grote delen van Afrika met belangrijke grondstoffen zijn in handen van China gevallen.

In Openbaring 16 vers 12 lees je over ‘de wegbereiding van de koningen van de opgang van de zon’. Het zou zo maar kunnen, dat hiermee gedoeld wordt op de toenemende macht van China.

Onlangs bleek uit een documentaire van Zembla dat alle landen van de wereld wat betreft medicijnen voor 90% afhankelijk van China zijn. China noemt zichzelf de ‘apotheek van de wereld’. Apotheken krijgen de laatste tijd steeds meer te maken met medicijnen die niet meer leverbaar zijn, omdat China bepaalde fabrieken gesloten heeft. Zo werd onlangs het medicijn tegen tuberculose (tbc) bijna niet meer geleverd omdat China de enige fabriek die dit medicijn maakt van plan was om te sluiten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er alles aan gedaan om China te overtuigen om deze fabriek niet te sluiten, zodat het medicijn tegen tbc gewaarborgd kon worden.

In 20 jaar zijn vrijwel alle westerse productielijnen van medicijnen in Chinese handen gekomen en naar China verplaatst. Nederland was één van de grootste producenten van geneesmiddelen ter wereld. We denken bijvoorbeeld aan Gist Brocades en Organon. Door de grootschalige productie van grondstoffen voor medicijnen in China en het vervaardigen van de medicijnen in India werden de Nederlandse medicijnen te duur. Daarbij werden de medicijnfabrieken door China met enorme exportsubsidies gesteund. Het resultaat was dat de fabricage van medicijnen in Nederland en andere Europese landen failliet ging en gestopt is. In 1980 werden nog zo 80% van alle geneesmiddelen in Europa gemaakt en zo’n 20% in China. Nu wordt 90% van alle geneesmiddelen in China gemaakt en maar 10% in overige landen! Apotex in Leiden is het laatste Nederlandse geneesmiddelenbedrijf dat nu ook bijna haar deuren gaat sluiten. Enkele jaren gelden kocht China dit bedrijf al op en zal het binnenkort saneren.

Wat wil dit toch zeggen?
Net zoals de wereldbevolking afhankelijk is van water, voedsel en energie, is de wereldbevolking ook steeds afhankelijker geworden van medicijnen. We weten wat het betekent als er tekort is aan voedsel of water. We hebben het ook meegemaakt dat de olie niet meer voorradig was waardoor de autoloze zondagen ingevoerd werden en de benzine op de bon ging! Het medicijngebruik is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Veel vrouwen gebruiken dagelijks ‘de pil’, ook voor psychische aandoeningen is het medicijngebruik verveelvoudigd. De huidige samenleving is medicijnafhankelijk geworden. Zo geeft het medicijnmonopoly China erg veel macht in handen. Voor vele westerse regeringen is dit een doemscenario dat nu door de coronacrisis duidelijk geworden is en nu pas door de regeringsleiders ingezien wordt.
Zelfs Donald Trump liet zich door China op zijn vingers tikken, toen hij herhaaldelijk het coronavirus het ‘Chinavirus’ noemde. Toen China hem er op wees, de levering van medicijnen te zullen stoppen wanneer hij deze uitdrukking nog een keer zou gebruiken, heeft Trump deze uitdrukking niet één keer meer gebruikt!

Hoog tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Here Jezus Die Zijn gemeente tot Zich zal halen, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren!

Te laat
Zo begint China haar ware gezicht te tonen. Vele regeringsleiders schrikken wakker maar denken te laat te zijn. Een medicijnboycot door China leidt onherroepelijk tot een wereldwijde ramp en het sterven ven vele miljoenen mensen. Met name in deze tijd met een toename van besmettelijke virussen wordt de mensheid steeds kwetsbaarder en afhankelijker van China. Juist nu is het belangrijk te weten, wat de Bijbel hierover zegt. In Openbaring 16 vers 12 lees je over ‘de wegbereiding van de koningen van de opgang van de zon’. Het zou zo maar kunnen, dat hiermee gedoeld wordt op de toenemende macht van China. Volgens Openbaring 16 leidt dit naar het moment van Harmagedon, waarbij de volkeren op zullen trekken tegen Israël. Het wordt spannend op aarde. Profetieën gaan letterlijk in vervulling. Het wordt steeds duidelijker dat we de krant naast de Bijbel mogen lezen om te zien hoe Hij de vele profetieën in vervulling laat gaan.

Hoog tijd om ons voor te bereiden op de komst van onze Here Jezus Die Zijn gemeente tot Zich zal halen, wanneer deze dingen beginnen te gebeuren! Meer dan ooit is het belangrijk te weten dat we hem kunnen ontmoeten. Alleen door het offer van de Here Jezus aan het kruis gebracht kunnen we met God verzoend worden. Hij stierf met al onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis en droeg daarmee de straf die wij verdiend hadden voor onze zonden. Wanneer we in de Here Jezus geloven en Hem als onze Heiland aanvaard hebben, kunnen we met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet treden. Hij heeft uiteindelijk alles in Zijn hand en Hij komt om ons te verlossen. Hoort u ook bij Hem en Zijn gemeente?

Theo Niemeijer is spreker en schrijver. Hij is actief voor Het Zoeklicht en is lange tijd voorganger geweest in een baptistengemeente in Enschede.


Bronvermelding:
Datum:        17-07-2020
Auteur:        Theo Niemeijer
Website:      cip.nl


Noot van de Redactie:
Voor alle artikelen die op deze website worden geplaats geldt dat de publicaties niet noodzakelijk het standpunt of de mening weer van RadioIsrael.nl weergegeven.


 

 

EN / NL/ עב