Iedereen erkent dat we in een bijzondere periode leven. Er is tenslotte bijna niemand op de wereld wiens leven niet is veranderd door de corona-epidemie. De resultaten van deze medische crisis zijn nog onbekend en daarom wordt de strijd tegen het virus in verschillende vormen gevoerd.

Veel mensen voelen zich machteloos. Ze beginnen nu pas te beseffen dat de wereld wordt geregeerd door de Schepper. Hij laat ons nu zien dat Hij de echte Heerser van ons leven is.

Welke boodschap wil Hij ons leren? We kennen de rekeningen van de hemel niet. We weten niet hoe en waarom we deze epidemie die zo beangstigend is hebben gekregen en de normale wereld ondermijnt. Maar één ding is duidelijk: hoewel de moderne wereld zo succesvol is op het gebied van technologie, geneeskunde en wetenschap, is diezelfde wereld nu bijna hulpeloos en rest ons niets dan ons hart en onze ogen in gebed naar G’d te richten.

Dit is een kans om ons vertrouwen in de Schepper van de wereld te versterken, Die ons een duidelijke boodschap stuurt dat alles wat er met ons gebeurt in Zijn hand ligt. Laten we ook beseffen dat dit een zeldzame kans is: alle energie van alle landen is gewijd aan de oorlog tegen één gemeenschappelijke vijand. Dit is de afgelopen jaren nauwelijks gebeurd: de hele wereld is verenigd tegen het coronavirus.

Deze eenheid heeft belangrijke lessen en boodschappen.

De wereld kán samenwerken – als er maar een wil is. Er zijn meningsverschillen, maar er zijn geen verschillen in het hart.

Daarnaast is er een duidelijke boodschap dat ons lot nauwelijks in onze eigen handen ligt. Er is een allerhoogste Leider in de wereld Die de Almachtige is. Laten we dus niet te veel vertrouwen op de kracht en macht van mijn eigen hand die dit alles voor mij overvloedig heeft gemaakt, omdat alles in de handen van de Eeuwige is.

Elke cultuur behandelt dit probleem anders. Als gelovigen weten we dat wanneer we vragen hebben, we ons tot de Schriften moeten wenden. Zoals altijd vinden we verschillende aanwijzingen.

In de Bijbel vinden we dat er een epidemie was terwijl Korach en zijn mannen in opstand kwamen tegen Mozes en Aaron. De plaag stopte pas nadat Aaron de wierook had aangeboden. Daarom hebben sommige mensen de gewoonte aangenomen om de bijbelverzen over wierook te reciteren in de strijd tegen het coronavirus.

Tijdens het bewind van koning David in Jeruzalem was er een epidemie waarbij honderd mensen stierven. Koning David vaardigde toen de wet uit dat iedereen G’d met honderd zegeningen per dag moest zegenen en zo werd de epidemie gestopt. Daarom beginnen sommigen nu het uitspreken van 100 zegeningen per dag in acht te nemen.

Anderen versterkten de liefdadigheid voor de armen. Het is ook bekend dat Psalm 91 de kracht heeft om te helpen tegen een epidemie.

De grote geleerde rabbi Chaim Kaniewsky van Bnei Berak moedigt iedereen aan om elke avond Psalm 70 te reciteren voordat hij gaat slapen.

Zoals altijd is het heel gemakkelijk om punten te vinden die bij anderen moeten worden gecorrigeerd, maar het is voor elk individu veel moeilijker om voor zichzelf de rekening op te maken. Iedereen moet goed nadenken over wat hij kan en moet verbeteren in zijn eigen gedrag. Wanneer we dit doen, laten we zien dat we de wake-up-call van G’d hebben begrepen. Dan zal G’d het virus hopelijk bij ons wegnemen.

Rabbijnen over de hele wereld roepen op om alle instructies van de autoriteiten op te volgen. Ze riepen ook om de geboden naast deze instructies te blijven houden. De Thorastudie vindt plaats door middel van een gezamenlijke studie zonder menselijke bijeenkomsten. Ook bruiloften worden alleen gehouden in particuliere huizen met een minimumaantal aanwezigen.

150 jaar geleden woonde de beroemde Rabbi Chaim Palagi in Turkije. Hij schrijft dat er in tijden van een epidemie drie belangrijke regels zijn:

  1. wees optimistisch!
  2. wees niet verdrietig!
  3. word niet boos!

Als we dit allemaal doen, dan zullen we sterk genoeg zijn om deze moeilijke tijden te overwinnen.

Ik zegen ons allemaal, dat we gesterkt mogen worden door ons te verenigen in de liefde voor elkaar en door onze daden te verbeteren. Als dit allemaal voorbij is, dan zullen we veel sterkere en betere mensen zijn in een veel betere wereld.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u als Christenen voor Israël te bedanken voor uw jarenlange financiële steun en voortdurende liefde en broederschap voor het Joodse volk in Israël, in Oekraïne en in Nederland. We waarderen en koesteren uw vriendschap.

Met vriendelijke groet,

Shmuel Aharon Brodman
opperrabbijn van München en Beieren
Savyon Center, Israël

 

Bron: https://www.christenenvoorisrael.nl/

EN / NL/ עב