Net als u volgen we de ontwikkeling van de laatste gebeurtenissen in Israël op de voet. Er is een perceptie, en die zal groeien naarmate dit conflict voortduurt, dat Israël de dominante kracht is en dat het buitensporig geweld gebruikt.

 We zullen de komende dagen waarschijnlijk een groot grondoffensief tegen Gaza zien. En er zullen waarschijnlijk veel burgerslachtoffers vallen.  We houden een serie interviews met experts in internationaal recht.

 

Vandaag een interview met Prof. Geoffrey S. Corn van de Texas Tech University. 

Bekijk het volledige interview

 

Heeft Israël het recht om geweld te gebruiken uit zelfverdediging?

Geoffrey S. Corn:  Staten hebben het recht om noodzakelijke en proportionele maatregelen te nemen om zichzelf te verdedigen tegen dreigende of daadwerkelijke gewapende aanvallen. Dat wordt in het Handvest van de Verenigde Naties gedefinieerd als een inherent recht, wat betekent dat het niet voortkomt uit het verdrag, maar uit je status als staat.

In 2004 was hier enige controverse over bij het Internationaal Gerechtshof. Maar ik denk dat die trein het station heeft verlaten. Ik denk dat de meeste landen in de wereld tegenwoordig erkennen dat de ernst van het geweld tegen Israël rechtvaardigt dat Israël maatregelen neemt uit zelfverdediging.

 

Wat voor soort geweld mag Israël gebruiken?

Israël heeft het recht om al die dingen te doen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het niet het slachtoffer blijft van onwettige aanvallen vanuit Gaza, georkestreerd door Hamas. Israël is verplicht om te goeder trouw te beoordelen welke maatregelen nodig zijn om de dreiging die Hamas vanuit Gaza vormt, uit te schakelen. In de voorbije Gazaconflicten zou Israël, naar mijn mening, het recht hebben gehad om veel meer geweld te gebruiken dan het deed; maar het nam een politiek en diplomatiek besluit dat het de aanwezigheid van deze dreiging aan zijn grens zou tolereren, omdat het een gevoel van veiligheid had.

Dat gevoel van veiligheid is nu tenietgedaan door het vermogen van Hamas om Israël te bestoken met raketten die de Iron Dome kunnen omzeilen. De vraag is welke maatregelen nodig zijn om de nationale veiligheid te herstellen. In dit geval is het legitiem voor Israël om te concluderen dat de organisatie van Hamas zelf een bedreiging vormt. Het heeft dus het recht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de commando- en controlestructuur van Hamas te vernietigen, zijn gevechtscapaciteit te vernietigen en te voorkomen dat Hamas zijn arsenaal opnieuw opbouwt – dat wil zeggen, te voorkomen dat zijn sponsor Iran het opnieuw bewapent.

 

Heeft Hamas het recht om geweld te gebruiken tegen Israël?

Hoe we ook tegen de politieke eisen van de Palestijnen aankijken, het is Hamas verboden om burgers als doelwit te nemen. We moeten ons ervan bewust zijn dat dit een moreel asymmetrisch conflict is. Er is hier een heel eenvoudige premisse: de ene partij in dit conflict (Hamas) probeert burgers te doden, terwijl de andere partij (Israël) probeert geen burgers te doden! Er is hier geen sprake van morele gelijkwaardigheid. Israël vecht tegen een vijand die wil dat Israël zoveel mogelijk Palestijnen doodt. Dit is omdat het bijdraagt aan het uiteindelijke doel van Hamas, dat een informatieverhaal is, geen operationeel resultaat. Hun cynische en doelbewuste doel is om Israël te delegitimeren en te isoleren, en landen zoals de VS en de EU onder druk te zetten om Israël te stoppen zijn burgers te beschermen. Dit betekent dus dat Hamas, en niet Israël, verantwoordelijk moet worden gehouden voor de dood van Palestijnse burgers in dit conflict.

 

Heeft Israël het recht om de toevoer van elektriciteit en water naar de Gazastrook af te sluiten?

Het uithongeren van de burgerbevolking is verboden onder internationaal recht. Maar het is Israël NIET verboden om de vijand uit te hongeren, en Israël is niet verplicht om de vijand te voorzien van middelen die tegen hem zullen worden gebruikt – op voorwaarde dat de gevolgen voor de burgerbevolking niet buitensporig zijn in verhouding tot het verwachte militaire voordeel. Het moet ook de doorgang van humanitaire hulp vergemakkelijken. Maar ik weet zeker dat Israël er achter de schermen alles aan doet om ervoor te zorgen dat de Palestijnen humanitaire hulp krijgen in het geval van een grondoffensief.

________________________________________________________

Bronvermelding:

Datum:
13-10–2023

Auteur:
Andrew Tucker/ THINC.
Met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrief

Beeld:
THINC

Website:
www.thinc-israel.org

 

Het Haags Initiatief voor Internationale Samenwerking is een wereldwijde gemeenschap die strijdt tegen degenen die de staat Israël willen delegitimeren.
Door middel van onderzoek, onderwijs en belangenbehartiging probeert thinc. het misbruik van internationaal recht tegen Israël tegen te gaan en vrede en veiligheid in het Midden-Oosten te bevorderen door samenwerking en wederzijds respect.
EN / NL/ עב