We hopen dat het Purim PowerPoint webinar boeiend genoeg voor u was en de bijzondere geschiedenis en kennis over het Purimgebeuren van circa 2500 jaar geleden weer enigszins is opgefrist😊.

In Esther 9: 28 staat dat de herinnering aan Purim nooit in ongebruik mag raken en ieder jaar gevierd moet worden door het Joodse volk. Jehoshua/Jezus zal Purim als Joods kind en als volwassene jaar in jaar uit gevierd hebben met vrienden en familie. Ook Hij wist als geen ander van de pogingen van antisemieten om Zijn volk uit te moorden zoals ook b.v.de farao al eerder probeerde.

Helaas zijn er in iedere generatie wel mensen en leiders opgestaan die het Joodse volk wensten te vernietigen, tot op de dag van vandaag. We zijn door Jehoshua van Nazareth verbonden met Gods volk en mogen ons met hen verheugen in Zijn bevrijdend handelen in ons leven en in dat van het Joodse volk.

Openlijk zien we Gods Naam niet in de Estherrol maar verborgen is Hij aanwezig. Het kwetsbare Joodse volk wat Haman wilde uitroeien van oud tot jong, hield zich volgens hem immers niet aan de wetten en regels van koning Achasveros (Esther 3:8). Zij volgden natuurlijk alleen de wetten, de Torah van de Grote Koning der wereld. Daarin zien we o.a. dat de haat tegen het volk in wezen de haat tegen de God van Israel is!

We hopen dat het Purimfeest anno 2021/5781 vol vreugde en verdieping zal zijn.

Het is goed elkaar, uw vrienden, familie, bekenden in deze tijd iets te geven, zoals Mordechai dat ook aanmoedigt in Esther 9.22. Ons cadeau voor u is een digitale uitgave van het laatste TijdStip nummer over Purim! We stellen TijdStip al tien jaar met zorg samen. We hopen dat de inhoud u mag boeien 😊

Studiehuis Reshiet vraagt geen vergoeding voor de webinars, het moet voor iedereen toegankelijk kunnen zijn. Indien u ons werk toch wilt steunen, todah, dank. Vooral graag gebed dat we ons werk kunnen en mogen voortzetten in Israel.

Een evt. gift  kan via een ANBI-stichting naar ons worden overgemaakt: NL86INGB0004358913 Stichting. Ammeech Ammi ovv St. Reshiet of rechtstreeks naar NL03INGB0008725116 Studiehuis Reshiet

Hoe dank ook, dank voor uw aandacht en Gods Zegen. Deze dagen zijn we solidair met u wb de avondklok….die is vanaf vanavond tm zondag van 19.30-05.00.

 

EN / NL/ עב