Een onderzoek van Nieuwsuur en NRC naar salafistische lessen op moskeescholen heeft schokkende resultaten opgeleverd. Moslimkinderen leren in ons land tijdens buitenschoolse lessen om alles wat buiten het salafistische gedachtegoed valt te haten. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers reageerde gisteren in de studio van Nieuwsuur op het onderzoek: “Dit is het betonrot van een vreedzame samenleving.”

Meer dan duizend kinderen in Nederland volgen lessen waarbij het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, leidend is. Het gaat om lessen die buiten het reguliere onderwijs om gevolgd worden. Deze lessen vinden ’s avonds of in het weekeinde plaats in de moskee of een buurthuis. Uit het onderzoek is naar voren gekomen wat de kinderen precies leren. Dit is ronduit schokkend te noemen. Zo is een deel van het lesmateriaal direct afkomstig uit Saoedie-Arabië dat het salafisme over de hele wereld financieert. Ook zijn veel lesgevers in dit land opgeleid.

Kinderen leren van jongs af aan om alles wat afwijkt van de salafistische leer als ‘fout’ te bestempelen. Ze leren dat Joden tovenaars zijn die de profeet hebben betoverd. Joden worden in het lesmateriaal bestempeld als ‘het kwaad’. Ook worden er straffen aan gekoppeld. Zo wordt in het lesmateriaal de meerkeuzevraag gesteld: Wat is de juiste straf voor de tovenaar? A)Zweepslagen B) Stenigen C) Doden met een zwaard. In verschillende boeken wordt de doodstraf gepromoot voor onder andere ongelovigen en homoseksuelen. Islamitische jongeren leren bovendien dat ze niet bevriend mogen zijn met christenen of joden. Ze mogen hen ook niet van hun eten laten eten of een christen feliciteren met kerst. Dat is een zware zonde, zo blijkt uit een citaat van een lesgever, zwaarder zelfs dan iemand ‘feliciteren’ met moord. Ook moslims die liberaler denken moeten worden geboycot.

In de uitzending worden beelden getoond waaruit blijkt dat de kinderen leren om een land als Nederland af te wijzen en dat alleen een land waar islamtische wetten, inclusief lijfstraffen en doodstraffen, gelden juist is. Jongeren worden opgeroepen om te vertrekken naar een islamitisch land. “Nederland is niet ons land”, stelt een docent. “Ook al heb je een Nederlands paspoort, het is niet ons land. Wij dienen hier weg te gaan.”

Ook verschillende Marokkaanse docenten en imams spreken zich uit tegen deze leer in de uitzending. Ze stellen dat er nog veel meer mensen binnen de islam zich zorgen maken maar dat ze zich niet durven uit te spreken uit angst. Critici worden namelijk zonder pardon bedreigd. Gert-Jan Segers reageerde live in de studio van Nieuwsuur. “Dit is het betonrot van een vreedzame samenleving. We hebben heel veel veel vrijheid in dit land en die vrijheid komt iedereen toe. Maar als je die vrijheid gebruikt om kinderen op te zetten tegen anderen ze te leren om anderen te haten, is dat funest voor een vreedzame samenleving.”

Hoewel Segers zegt pal voor de vrijheid van godsdienst te staan, wil hij deze organisaties hard aanpakken. “Je moet die vrijheid ook beschermen. Daarom moet je de financiering vanuit het buitenland afsnijden. Ook moet je die organisaties verbieden als ze expliciet tot doel hebben om de waarden van de democratische rechtstaat onderuit te halen en daarmee uiteindelijk die vrijheid zelf onderuit te halen.”

Ook VVD’er Klaas Dijkhof zit in de studio. Hij stelt dat wat hem betreft deze organisaties direct verboden mogen worden.

In de uitzending van woensdag zal er bij Nieuwsuur opnieuw aandacht zijn voor de invloed van het salafisme in het onderwijs. Dan zal het echter gaan over het reguliere islamonderwijs en wordt dat vergeleken met strengchristelijke scholen.

Kijk hier de uitzending van gisteren terug.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:         11-09-2019
Auteur:        Patrick Simons
Website:      https://cvandaag.nl/

– – – – –

EN / NL/ עב