Havenstad
Koning Salomo had ook een vloot laten bouwen, in Esjon-Geber bij Elat, aan de kust van de Rode Zee, in Edom (1 Kon. 9:26)
Sommigen vermoeden dat Esjon-Geber en Eilat als een oudtestamentische dubbelstad beschouwd moeten worden.
Ze lagen in ieder geval heel dicht bij elkaar aan de Rode Zee. Eilat ligt nog steeds aan de noordpunt van de Golf van Aqaba op de grens van Israel en Jordanie.
Al tijdens de woestijntocht van de Israelieten worden bovengenoemde plaatsen genoemd. Ze behoorden niet tot het beloofde land. Ze lagen in het gebied van de Edomieten (Deut. 2: 8). David  zal de Edomitische stad Edom aan zich onderworpen hebben en er een bezetting in hebben gelegd.
Tijdens Salomo kwamen de plaatsen tot grote bloei. Het trof mij dat de Fenicische koning Huram of Churam groot gezag had  bij koning Salomo. De Feniciers waren – in tegenstelling tot de Israelieten – uiterst bekwame zeelui.
De zeelieden van Salomo moesten onder het gezag van de gezagvoerders van Huram uitvaren. En het vak van hen leren.
Ze zullen zonder twijfel vooral op de schepen in contact gekomen zijn met de religie van Baal.
Ook Salomo is op hoge leeftijd nog zeer sterk beïnvloed geworden door de Astartereligie. Astarte was  de gemalin van Baal.

Eilat is kwetsbaar
Eilat is de Achilleshiel van Israël. In een paar jaar werd deze badplaats 7 keer gegetroffen door raketten. De defensie is beperkt in mogelijkheden. Eilat ligt ingeklemd tussen Egypte, Jordani¨en Saoedie- Arabië Vorig jaar heeft de Israelische regering besloten geleideljk alle vliegtuigen te voorzien van een raketbestrijdings systeem. Een veilig gevoel voor alle Israeltoeristen, of juist niet.Het machtsvacuüm is onlangs opgevuld door Salafistische groeperingen. Op de aanvliegroute beschikken de Salafisten over mobiele raketten De  route  blijft kwetsbaar.

Vandaag Eilat

EN / NL/ עב