Het is tijd om de wetenschap te onderwijzen die bewijst dat Joden inheems zijn in het Land Israël.

De belangrijkste anti-Israëlische bewering op campussen is dat de Joden niet inheems zijn in het Land Israël. Joden worden bestempeld als “kolonisten-kolonialisten” en op basis hiervan wordt de Joodse staat onwettig verklaard en de moeite waard om te worden ontmanteld. De Joodse gemeenschap moet meer doen om studenten op te leiden om dergelijke valse beweringen te weerleggen. Concreet moet het land zijn terughoudendheid laten varen om de wetenschap te bundelen om de zaak voor Israël te bepleiten.

Er is uiteraard overvloedig historisch, archeologisch en taalkundig bewijs voor de continuïteit van de joden door de millennia heen. De Joodse gemeenschap heeft goed werk geleverd door hierover les te geven. Maar dat is niet genoeg. Op campussen wordt dergelijk bewijsmateriaal afgedaan als oud en vervalst. Er wordt beweerd dat de hedendaagse joden, en met name de Asjkenazische joden, weinig of geen banden hebben met de oude Israëlieten. 

Dergelijke beweringen kunnen het beste worden weerlegd met bewijsmateriaal dat actueel is en niet kan worden vervalst. Dergelijke gegevens zijn de informatie die we allemaal met ons meedragen in de volgorde van onze genen. Wetenschappers hebben fascinerende onderzoeken gedaan naar de genetica van Joden die een solide verbinding met het Land Israël hebben aangetoond. 

Voor  Asjkenazische joden is ongeveer de helft van het genoom afkomstig uit het Midden-Oosten. Ongeveer 35% is van Zuid-Europese afkomst, ongeveer 2000 jaar geleden toegevoegd toen Joodse handelaars naar Rome verhuisden, waarbij sommige Israëlitische mannen kinderen kregen van  Europese vrouwen . De overige 15% is van Oost- en West-Europese afkomst, toegevoegd in de afgelopen eeuwen toen joden binnen Europa migreerden. Niet-Asjkenazische joden vertonen  aanzienlijke overeenkomsten  met Asjkenazim, zij het met vermengingen uit verschillende landen.  

Helaas is de Joodse gemeenschap terughoudend om de wetenschap aan studenten te communiceren. Dit komt niet alleen omdat Joodse gemeenschapsleiders niet-wetenschappers zijn. Er zijn historische herinneringen die joden bang maken om les te geven over genetica, en er zijn ook zorgen dat bekeerlingen zich door dergelijke kennis minder welkom zullen voelen. Om Israël sterk te maken moeten we echter dit onvermogen overwinnen om deze wetenschap te onderwijzen. 

Joodse studenten moeten genoeg weten om de ongegronde claims van het kolonialisme waarmee zij te maken zullen krijgen, te kunnen weerleggen. Als voorbeeld noemen campustegenstanders van Israël de classificatie van 23andMe van het Ashkenazi-joodse DNA-patroon als “Europees”, wat betekent dat Ashkenazim geen oorsprong uit het Midden-Oosten heeft. Maar deze classificatie zegt niets over de historische oorsprong van de joden; het beschrijft slechts het verblijf in de afgelopen eeuwen. De slordigheid van sociale media zorgt ervoor dat dergelijke claims onbetwist circuleren. Dezelfde studenten die de mantra van ‘volg de wetenschap’ over vaccins verkondigen, hebben een enorme kloof als het gaat om de wetenschap die de Israëlitische oorsprong van de Joden aantoont. 

Het negeren van de genetica is schadelijk voor de waardering van de band van Joden met het Land Israël, en dergelijke onwetendheid ondermijnt de legitimiteit van de Staat Israël.

Het genetische bewijs weerspiegelt ook de rijkdom van de geschiedenis. Van bijzonder belang is dat het aantoont dat Joden en Palestijnse Arabieren  genetisch zeer verwant zijn . Een deel hiervan is te wijten aan een gemeenschappelijke oorsprong duizenden jaren geleden, maar een ander deel is te wijten aan het feit dat joden in het land Israël zich sinds de islamitische verovering in vele golven tot de islam hebben bekeerd. 

Sommige van de bekeringen zijn zo recent dat “Arabische” clans mondelinge tradities hebben over hun Israëlitische afkomst en gebruiken volgen zoals het uitsnijden van Joodse sterren boven hun deuropeningen en het aansteken van kaarsen op vrijdagavond. Een goed beschreven voorbeeld zijn de stadsmensen van de stad  Yatta , vlakbij Hebron. Een andere bewering is   dat de vader van Mahmoud Abbas afstamde van een van de rabbijnse families van Safed, die na de aardbeving van 1837 onder druk werden gezet om zich tot de islam te bekeren. 

Het negeren van de genetica is ondermijnend voor het waarderen van de connectie tussen Joden en ‘Palestijnse Arabieren’. Een dergelijke onwetendheid zou ertoe kunnen leiden dat kansen op uiteindelijke verzoening gemist worden.

Naarmate genetische tests op grotere schaal worden gebruikt om zeldzame ziekten te diagnosticeren, neemt het bewustzijn van gedeelde genetische varianten onder Joden en Arabieren onder artsen toe. Dergelijk genetisch bewijs wordt echter zelden publiekelijk besproken. Arabieren zijn terughoudend om duidelijk te maken dat Joden inheems zijn in Israël en Joden zijn terughoudend om het feit te bespreken dat veel Palestijnse Arabieren enkele Joodse voorouders hebben.  

Dit is het moment om dergelijke angsten van het bespreken van de genetica te overstijgen. Door de wetenschap meer bekendheid te geven, zal de discussie over het Arabisch-Israëlische conflict meer op feiten gebaseerd worden. Dit zou de beste weg kunnen zijn om de huidige Arabisch-Israëlische impasse te doorbreken. 

Als je eenmaal weet dat Joden inheems zijn in Israël, is de slogan ‘van het water naar het water Palestina zal Arabisch zijn’ duidelijk onrechtvaardig. Als je eenmaal weet dat veel Palestijnse Arabieren afstammen van Joden, wordt een uiteindelijke verzoening tussen Palestijnse Arabieren en Joden gemakkelijker voor te stellen, hoewel een dergelijke verzoening verre van aanstaande lijkt. 

De Joodse gemeenschap moet haar inertie overwinnen en beginnen met het onderwijzen van jonge mensen in de wetenschap, door dit te doen via scholen, programma’s zoals Birthright-reizen en compendia zoals  Myths & Facts . Discussies op universiteiten moeten de wetenschap erbij betrekken en de overhand krijgen op de onzin die op sociale media circuleert. Beiden moeten een klimaat van intellectuele vitaliteit creëren   waarin mensen de wetenschap leren kennen, die aanzet tot rechtvaardigheid en verzoening.


Datum:  18 juni 2024

Auteur Michael Segal

Beeld; Illustratief beeld van de dubbele DNA-helix. Bron: Deep AI.

Bron: www.JNS.org

EN / NL/ עב