Tijdens opgravingen voorafgaand aan de bouw van een nieuwe wijk in Hispin, op de oostelijke uitlopers van de Golan, werd tijdens opgravingen door de Israel Antiquities Authority (IAA) een versterkt complex uit de tijd van koning David (ijzertijd, elfde tot tiende eeuw v.Chr.) blootgelegd.

De archeologen zijn van mening dat het fort werd gebouwd door het koninkrijk Gesur, de bondgenoot van koning David, om de regio te beheersen.

Steen met de twee afbeeldingen. Foto Yaniv Berman / IAA

Volgens Barak Tzin en Enno Bron, directeuren opgravingen namens de Israel Antiquities Authority: “werd het complex dat we blootlegden gebouwd op een strategische locatie op de kleine heuveltop, boven de El-Al-kloof, met uitzicht op de regio, en op een plek waar het was mogelijk om de rivier over te steken. De ca. 1,5 m brede fortmuren, die zijn gebouwd van grote basaltblokken, omringden de heuvel.

Bij de opgraving ontdekten we tot onze verbazing een zeldzame en opwindende vondst: een grote basaltsteen met een schematische gravure van twee gehoornde figuren met uitgespreide armen. Er staat ook een ander object naast.”

Het is opmerkelijk dat in 2019 een soortgelijk figuur uit een cultische stenen stèle werd gevonden in het Bethsaida Expedition Project, in Bethsaida net ten noorden van het Meer van Galilea, onder directie van Dr.Rami Arav van Nebraska University.

De stele, die een gehoornde figuur met uitgespreide armen voorstelt, werd opgericht naast een verhoogd platform (bama) naast de stadspoort. Deze scène werd door Arav geïdentificeerd als vertegenwoordigend de Maan-God Cult.

Cultische stenen stèle gevonden in Bethsaida. Foto Yaniv Berman / IAA

De Hispin-steen bevond zich op een plank naast de ingang, en niet één, maar twee figuren waren erop afgebeeld. Volgens de archeologen “is het mogelijk dat een persoon die de indrukwekkende Bethsaida-stèle zag, besloot om een ​​lokale kopie van de koninklijke stele te maken.”

De versterkte stad Bethsaida wordt door geleerden beschouwd als de hoofdstad van het Aramese koninkrijk Gesur, dat 3000 jaar geleden de centrale en zuidelijke Golan regeerde. Volgens de bijbel handhaafde het koninkrijk diplomatieke en familiale betrekkingen met het huis van David, een van Davids vrouwen was Maacha, de dochter van Talmi, koning van Gesur.

Steden van het koninkrijk Gesur zijn bekend langs de kust van het Meer van Galilea, waaronder Tel En Gev, Tel Hadar en Tel Sorag, maar locaties zijn nauwelijks bekend in de Golan. Dit unieke versterkte complex roept nieuwe onderzoeksvragen op over de nederzetting van de Golan in de ijzertijd.

Naar aanleiding van deze ontdekking zullen er samen met het Ministerie van VROM wijzigingen in de ontwikkelingsplannen worden doorgevoerd, zodat het unieke versterkte complex niet beschadigd raakt.

Barak Tzin, directeur van de opgraving bij de steen met afbeeldingen. Foto Yaniv Berman / IAA

Het complex wordt ontwikkeld als een open gebied langs de oever van de El-Al, waar educatief-archeologische activiteiten worden uitgevoerd, als onderdeel van het cultureel erfgoed en een link met het verleden. Dit sluit aan bij het beleid van de Israel Antiquities Authority dat door het verleden te leren door werk in het veld te ervaren, de band van de jonge generatie met hun wortels wordt versterkt.

Veel inwoners van Hispin en het nabijgelegen Nov, en studenten van de pre-militaire academies in Natur, Kfar Hanasi, Elrom, Metzar en Qaztrin, hielpen vrijwillig bij de opgravingen.


Bronvermelding:
Datum:        20-11-2020
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          Yaniv Berman / IAA
Website:      joods.nl


 

EN / NL/ עב