Waar kwamen de Filistijnen vandaan? Daar is nu een overtuigend antwoord op gekomen van onderzoekers van het ‘Max Planck Institute for the Science of Human History’ en de ‘Leon Levy Expedition to Ashkelon’. Ze onderzochten de grafresten van tien Filistijnen uit Ashkelon. Hun DNA laat een duidelijk link zien met de Europese bevolking. De onderzoekers schatten in dat de eerste Filistijnen zich rond de twaalfde eeuw voor Christus in de omgeving van Ashkelon vestigden.

De Filistijnen zijn bekend van hun strijd tegen Israel. Eén van de bekendste Filistijnen was Goliath, die met Gods hulp door David werd verslagen. (Bron: Science Advances Magazine)

EN / NL/ עב