Thinc. Israël :Persbericht 

Het Haags Initiatief voor Internationale Samenwerking

Gisteren, 26  februari 2024, verzocht de Republiek Fiji het Internationale Gerechtshof (ICJ) om geen advies uit te brengen over de “juridische gevolgen van Israëls langdurige bezetting, vestiging en annexatie van het sinds 1967 bezette Palestijnse gebied”.

Deze opmerkingen werden ingediend op de laatste dag van een zesdaagse hoorzitting bij het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag.

Fiji voerde aan dat het verzoek van de Algemene Vergadering aan het Hof om een ​​“advies” uit te brengen “eenzijdig” is.

De Algemene Vergadering van de VN heeft het Hof gevraagd een advies uit te brengen over de juridische implicaties van Israëls “beleid en praktijken” in Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza.

Fiji merkte op dat er twee partijen zijn bij het Israëlisch-Palestijnse conflict. Fiji maakt bezwaar tegen het gebruik van het VN-systeem om slechts één van de partijen te vervolgen. Het Hof, zo betoogde Fiji, mag de rechten van Israël, noch de verantwoordelijkheden van het Palestijnse volk, negeren.

Volgens Fiji zijn zowel de Palestijnen als Israël verplicht zich te houden aan de Oslo-akkoorden, die onderhandelingen vereisen over alle kwesties over de uiteindelijke status, inclusief Jeruzalem, nederzettingen, veiligheid en grenzen. Israël en de PLO zijn ook overeengekomen geen unilaterale stappen te ondernemen om onderhandelingen te vermijden.

Het juridische team van het The Haagse Initiatief voor Internationale Samenwerking ( thinc .) adviseert en assisteert Fiji.

De verwachting is dat het Hof binnen enkele maanden uitspraak zal doen.

Het AVVN-verzoek om een ​​advies.

In december 2022 nam een ​​groep van 87 VN-lidstaten resolutie 77/247 van de Algemene Vergadering van de VN aan, waarin het ICJ werd verzocht een advies uit te brengen over de volgende vragen:

(a) Wat zijn de juridische gevolgen die voortvloeien uit de aanhoudende schending door Israël van het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking, uit de langdurige bezetting, vestiging en annexatie van het sinds 1967 bezette Palestijnse gebied, met inbegrip van maatregelen gericht op het veranderen van de demografische situatie? samenstelling, karakter en status van de Heilige Stad Jeruzalem, en van de goedkeuring ervan van gerelateerde discriminerende wetgeving en maatregelen?

(b) Hoe beïnvloeden het beleid en de praktijken van Israël waarnaar in paragraaf 18(a) hierboven wordt verwezen, de juridische status van de bezetting, en wat zijn de juridische gevolgen die uit deze status voortvloeien voor alle staten en de Verenigde Naties?

In 2023 dienden 52 lidstaten plus Palestina en drie internationale organisaties (Liga van Arabische Staten, Organisatie voor Islamitische Samenwerking en Afrikaanse Unie) schriftelijke verklaringen en opmerkingen in bij het Hof.

Velen van hen voerden aan dat het Hof zou moeten oordelen dat de bezetting illegaal is. Zij eisen het “onmiddellijke”, “onvoorwaardelijke” en “totale” einde van de bezetting – dat wil zeggen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van alle Israëlische militairen en burgers uit de gehele Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza.

Het Hof hoorde mondelinge presentaties van 19 tot en met 26 februari 2024.

Arabische en Islamitische Staten ontkennen het legitieme bestaan ​​van Israël.

Palestina, de Liga van Arabische Staten en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking hebben verschillende hoofdargumenten:

  1. Het hele grondgebied van het Mandaat Palestina is eigendom van de Palestijnen – dat wil zeggen alles tussen de Middellandse Zee en de Jordaan.
  2. Het herstel van het Joodse thuisland was een schending van het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking.
  3. De Joodse staat Israël is een racistische en onwettige staat.
  4. De Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza is illegaal. Israël moet de bezetting “totaal, onvoorwaardelijk en onmiddellijk” beëindigen.
  5. Volgens het internationaal recht zijn ook andere staten verplicht ervoor te zorgen dat Israël zijn bezetting onmiddellijk beëindigt. Ze moeten boycots en sancties opleggen.

Verschillende staten maken bezwaar tegen dit misbruik van het ICJ Advisory Opinion-mechanisme.

Hoewel de meeste staten betoogden dat het Hof een advies zou moeten uitbrengen waarin Israël werd veroordeeld, maakten verschillende staten er bezwaar tegen dat het Hof over deze kwesties zou beslissen. Groot-Brittannië, Hongarije, Zambia en Fiji voerden aan dat het Hof zijn rechterlijke discretionaire bevoegdheid zou moeten uitoefenen om helemaal geen advies uit te brengen. De VS voerden ook aan dat het Hof geen partij mocht kiezen.

Samenvatting van de argumenten van Fiji.

Fiji bevestigt de belangrijke rol van dit Hof als het hoogste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties bij het oplossen van geschillen tussen staten en het bijstaan ​​van VN-organen bij hun activiteiten.

Daarbij moet het Hof de doeleinden en beginselen van het VN-Handvest bevorderen. Volgens artikel 1 van het VN-Handvest is een van de belangrijkste doelstellingen van de Verenigde Naties “het ontwikkelen van vriendschappelijke betrekkingen tussen naties, gebaseerd op respect voor het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking van volkeren”.

Volgens Fiji is wederzijds respect de enige manier om werkelijk duurzame vrede tussen Israël en het Palestijnse volk te bereiken – en zelfs tussen alle buurlanden.

Zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring acht Fiji het van essentieel belang om het wettelijke kader dat tussen de partijen is overeengekomen en door de Veiligheidsraad is goedgekeurd, te handhaven en hoog te houden om het Israëlisch-Palestijnse geschil op te lossen. Dat raamwerk is gebaseerd op het inzicht dat Joden en Arabieren naast elkaar moeten bestaan ​​op een klein stukje grondgebied. Dit vereist directe onderhandelingen tussen de partijen om tot een overeengekomen resultaat te komen.  

Om de vragen te beantwoorden zou het Hof een onafhankelijke rechterlijke beoordeling van zowel de wet als de feiten moeten uitvoeren, over vrijwel elk aspect van het Israëlisch-Palestijnse geschil, rekening houdend met de relevante context. Dit is geen gemakkelijke taak. Zoals rechter Higgins opmerkte in haar Separate Opinion in the Wall Advisory Opinion (2004): “[d]e wet, geschiedenis en politiek van het Israëlisch-Palestijnse geschil zijn enorm complex”. Verder is “[c]ontext meestal belangrijk bij juridische beslissingen.”

Volgens Fiji wordt het Hof in deze procedure helaas geconfronteerd met een duidelijk eenzijdig verhaal. Dit houdt geen rekening met de complexiteit van het geschil en geeft een verkeerde voorstelling van de juridische, historische en politieke context.

In zijn schriftelijke verklaring gaf Fiji verschillende redenen waarom het Hof zijn rechterlijke discretionaire bevoegdheid zou moeten uitoefenen om geen advies uit te brengen over de vragen die door de Algemene Vergadering zijn gesteld:

  • Ten eerste is het Verzoek een juridische manoeuvre die het bestaande internationaal gesanctioneerde en juridisch bindende raamwerk voor de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse geschil omzeilt;
  • In de tweede plaats zou het geven van een mening in deze zaak “tot gevolg hebben dat het beginsel wordt omzeild dat een staat niet verplicht is toe te staan ​​dat zijn geschillen zonder zijn toestemming aan een rechterlijke beslechting worden onderworpen”; En
  • In de derde plaats beschikt het Hof, als gevolg van de eenzijdige formulering van de vragen in Resolutie 77/247, niet over de nauwkeurige en betrouwbare informatie die het nodig zou hebben om zich over de gestelde vragen uit te spreken.

Bron:  https://www.thinc-israel.org/recommended/press-release/

Datum: 27 februari 2024

Auteur: Andrew Tucker

EN / NL/ עב