Ariel Cohen Alloro, een orthodoxe chassidische jood uit Jeruzalem, Israël, is vandaag de dag een van de top-experts op het gebied van Bijbelcoderingen. Hij heeft onlangs de cruciale, profetische taak op zich genomen om Jezus / Yeshua als de Joodse Messias te onthullen en de belangrijkste concepten van het christendom uit te leggen vanuit een oprecht, 100% Joods Orthodox perspectief, als een natuurlijke manier om hem, in koosjere kledij, terug te brengen naar de Joodse gevestigde orde.

Ariel Cohen Alloro werd als eerste geboren in een Joods gezin van 5 kinderen in 1950. Hij studeerde af aan de middelbare school in Haifa en na het vervullen van zijn dienstplicht in het Israëlische leger en zijn opleiding tot musicus begon hij met het bespelen van het elektrische orgel met bands in Israël en in het buitenland.

Op 28-jarige leeftijd, tijdens een bezoek aan New York City in het Chabad Huis en met de Lubavitcher Rebbe, ervoer Ariel Cohen voor het eerst het Joods Orthodoxe geloof en werd hij religieus (Teshuvah).
Terug in Jeruzalem ontmoette hij zijn leraar, een van de grootste en meest gerespecteerde rabbijnen in Israël. Hij werd zijn leerling en opgeleid in én Torah, Hasidut en Gematria, dit had een enorme impact op zijn leven en plantten de zaadjes voor zijn toekomstige carrière als Torah geleerde.

Zijn Rabbi merkte Ariels natuurlijke neiging tot symmetrie op (hij componeerde symmetrische muziek), en begon hem daarom te onderwijzen over het Hebreeuwse woord “Chen” – Grace in het Engels – schoonheid verbonden met symmetrie, balans, de mix en het naast elkaar bestaan van de tegengestelden, van paradoxen in de Hebreeuwse Bijbel. Na het bestuderen van honderden Torah betekenissen van dit woord door zijn Rabbijn, realiseerde Ariel zich dat het een van de essentiële sleutels was om de geheimen van de Messias in de Torah te ontsluieren. Hoewel Ariel geen gewijde rabbijn is, kan hij beschouwd worden als een leraar/rabbijn in deze specifieke kwestie.

Na die openbaring begon Ariel een Hebreeuws boek te schrijven over de Joodse Messias, allemaal gebaseerd op het woord “Chen”, maar al snel en tot zijn verbazing, realiseerde hij zich dat het concept van “Chen” of genade onlosmakelijk verbonden was met het concept van Messias en de naam van Yeshua (Jezus). Hij noemde zijn boek “Yimach Shemo” (Yimach en Chen hebben in de Hebreeuwse Gematria dezelfde waarde van 58), waarvan het acroniem Yeshu is, de verbasterde naam van Yeshua na het verwijderen van de laatste letter (Ayin) uit de naam, en dit is allemaal niet toevallig. Verbazingwekkend genoeg ontdekte hij dat alle geheimen van de Messias en de zegeningen in de wereld verborgen lijken te zijn in Yeshua’s naam, die in Israël nog steeds taboe is.

Vandaag, na bijna 33 jaar intens en toegewijd Torah onderzoek en analyse, is Ariel Cohen’s definitieve versie van het boek misschien wel het sleuteldocument dat nodig is om Yeshua legaal terug te laten keren naar het Joodse ‘Bewustzijn’. Er is een voortdurende dialoog geweest tussen Ariel Cohen en zijn Rabbi over Yeshua, inclusief het verzoek van zijn Rabbi om een traditionele Torah gebaseerde ceremonie van “Pidyon HaBen” (Verlossing van de Eerstgeboren Zoon) voor Yeshua te houden om hem officieel, legaal terug te geven aan zijn Joodse familie.

Het is bekend dat Yeshua ongeveer 2000 jaar geleden door zijn Joodse broeders aan de naties werd verkocht voor 30 zilverlingen. Daarom is het doel van Ariel’s initiatief om eindelijk deze oneerlijke status quo te herstellen, deze keer vanuit het Joodse perspectief, om het taboe op zijn naam te verwijderen en om Yeshua officieel terug te geven aan het Joodse volk. Deze daad zou gevolgd moeten worden door het organiseren van een publiek proces voor Yeshua, om het aanvankelijke vonnis te herroepen, om zijn onbezoedelde en echte imago in Israël volledig te herstellen. In deze context is Ariel Cohen Alloro toegewijd om op te treden als privéadvocaat namens Yeshua in Israël, om een echte ambassadeur van vrede te zijn tussen christendom en jodendom. Dit is de sleutel om de eerste essentiële stappen te ontsluiten naar de vervulling van enkele van de belangrijkste Bijbelprofetieën en een antwoord op vele gebeden.

Dit is de oplossing om een alomvattende ideologische en spirituele verzoening te bereiken tussen het Jodendom en het Christendom, als complementaire delen van één Joods-Christelijke familie en traditie, beide geworteld in de Torah, verenigd onder het gezag van Eén en dezelfde Schepper. Bovendien zou de vervulling van dit project de basis leggen voor het herstel van het Huis Israël, inclusief de 10 verloren stammen, en de “rode loper” leggen voor Yeshua De Messias, dezelfde voor Joden, christenen en alle naties.
Vandaag de dag is Ariel Cohen’s organisatie in Israël, genaamd “Facing Each Other” op zoek naar wereldwijde erkenning en steun van de naties om zijn rabbijn te bewijzen dat de tijd is gekomen, “de generatie is er klaar voor”, en de naties zijn verenigd in hun verlangen naar waarheid, om in vrede te kunnen toewerken naar deze historische ontmoeting rond Yeshua.

Belangrijke opmerkingen: Dit initiatief heeft geen verbinding met de missionaire agenda’s van christelijke of Messiaanse stromingen, het heeft niet de intentie om iets in de Joodse traditie te veranderen, maar alleen om op Torah gebaseerde verduidelijkingen te bieden en de mogelijkheid voor het Joodse volk om een volledig Kosjere Yeshua terug te verwelkomen in de naam van de Heer. Het is een volledig orthodox-joods initiatief, bedoeld om Yeshua te accepteren, zoals hij 2000 jaar geleden was, als deel van de Joodse familie, om alles wat met hem en met het christendom te maken heeft vanuit een volledig Joods perspectief aan het volk van Israël te presenteren en uit te leggen.

In dit stadium heeft Ariel Cohen Alloro gevraagd om de naam van zijn rabbijn niet openbaar te maken, om voor de hand liggende privacyredenen; verdere details kunnen in alle discretie worden onthuld tijdens privégesprekken.

Bedankt voor uw interesse in ons initiatief.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken en onze Facebook pagina liken:
www.facebook.com/facingeachother

Klik hier voor de website facingeachother.com
EN / NL/ עב