Een woedende Joods-Orthodoxe familie heeft een rechtszaak aangespannen tegen Facebook om de evangeliserende video’s van One For Israel (OFI).

Het is niet voor het eerst dat druk vanuit Joods-Orthodoxe hoek komt om de activiteiten van OFI het zwijgen op te leggen via de rechtbank. De evangeliserende video’s die zij produceren en laten circuleren met hulp van hun supporters hebben een groot effect, en dat zit de religieuze gemeenschap dwars. Veel Israëli’s reageren op de boodschap in de video’s, van jong tot oud, maar daar is niet iedereen gelukkig mee.

De beschuldiging aan het adres van OFI is, dat zij met opzet zich op kinderen richten met de bedoeling op de kwetsbaren te azen. OFI zegt zich daar “natuurlijk niet mee bezig” te houden. Het gegeven dat jonge mensen naar hun video’s kijken gaat buiten hun invloed om, is de stelling van OFI. De video’s richten zich strict op volwassen publiek.

Evangelisatie door volwassenen onder minderjarigen is binnen de Israëlische wetgeving verboden. Het is aan de andere kant wel toegestaan voor gelovige tieners om hun geloof met hun tienervrienden te delen. Facebook wordt voor de rechter gedaagd op grond van het tonen van advertenties over Jezus aan minderjarigen.

De familie die Facebook voor de rechter sleept is woedend dat hun elfjarige zoon zo’n evangelisatiefilmpje had gezien, want het had hem diep geraakt. Na enkele maanden vertelde hij, dat hij een filmpje met een evangeliserende boodschap had gezien op de mobiel van zijn babysitter.

“Hij had wel eens een paar vragen over het Christendom, maar dat gaf ons niet zoveel zorgen,” zei de moeder van de jongen. “We dachten dat hij slechts nieuwsgierig was. Maar toen het uitkwam realiseerden we ons dat het hem had getraumatiseerd.”

De video, waarin werd verteld wat Jezus heeft ondergaan aan het kruis, had hun zoon diep geraakt. OFI blijft erbij, dat het belangrijk is dat de hele wereld de waarheid hoort. Niet alleen over het sterven van de Messias, maar ook over Zijn opstanding en het nieuwe leven dat Hij ons vandaag aanbiedt.

In tegenstelling tot wat wordt geloofd binnen de Joods-Orthodoxe gemeenschap, is het wat OFI betreft juist goed wat zij doen en niet slecht en dat zij daarmee gehoorzaam zijn aan God. Verre van een “lastpak” te zijn, is OFI ervan overtuigd dat God Zelf wil dat deze waarheid bekend wordt gemaakt aan heel Israël. Zij zeggen Jezus’ laatste woorden te gehoorzamen toen Hij ten hemel voer: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20)

De datum van de zitting is nog niet bekend gemaakt.

————

Bronvermelding

Afbeelding: GETTY Images

EN / NL/ עב