Met Rosh HaShana in de rug bevinden wij ons midden in  de Tien Dagen van Berouw onderweg naar Yom Kippur. Die dag heet volgens Leviticus 16 Yom haKippurim – de dag van verzoeningen.

Door de belijdenis van de zonde, de ongerechtigheden en de onreinheden van zichzelf en zijn gezin, van de priesters, onopgemerkte en dus onbeleden zonden en onreinheden begaan in het heiligdom, en van heel het volk, was het de hogepriester alleen degene die twee van de drie verzoeningen mocht doen door in het Heilige der heiligen te worden toegelaten.

Met de schaal waarin het bloed van het offerdier was verzameld in zijn handen stond de hogepriester in het Heilige. Daar stond hij, alleen, voor het voorhangsel – te wachten. En dan, in een ondeelbaar ogenblik, werd hij door Gods Geest zelf het Heilige der heiligen binnengehaald om te zijn waar HEERE God is; niet door eigen inspanning, maar door Gods Geest. Waarom stapte hij niet zelf gewoon naar binnen?

In het Heilige der heiligen zou de hogepriester zijn “van aangezicht tot aangezicht” in de heilige tegenwoordigheid van God die tussen de vleugels van de cherubs op de ark van het verbond op het verzoendeksel rustte. Voor de wachtende priesters die buiten stonden te wachten was dit een vreselijk spannende tijd. Werden de offers door de HEERE aangenomen en bleef de Hogepriester leven, of niet?

Voor meer over Yom Kippur zenden wij de Bijbelstudie deze keer bij hoge uitzondering exclusief op zondag 27 september aanstaande om 14:00 uur uit in Onder de vijgenboom. Tegen het vallen van de avond begint Yom Kippur en wij willen je de gelegenheid bieden om met begrip van deze dag te beleven. Daarna zal de studie als podcast of bij ‘Uitzending gemist’ te beluisteren zijn.

 

EN / NL/ עב