De uitspraak schept een precedent dat zou kunnen leiden tot een golf van wetten tegen de joodse rituele slachting – in de hele Europese Unie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie handhaaft een verbod op koosjer en halal slachten in België.

In de uitspraak die vandaag werd vrijgegeven, verwierp de rechtbank argumenten van religieuze joodse en islamtische belangenorganisaties dat België inbreuk maakt op hun religieuze rechten door hen te verplichten dieren te bedwelmen tijdens het slachten van de dieren, iets wat in strijd is met hun religieuze voorschriften. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) zegt de uitspraak te zullen gaan bestuderen.

Europese regelgeving verbiedt het slachten zonder voorbedwelming, maar maakt een uitzondering voor religieus slachten. Tegelijkertijd stellen die regels dat landen hun eigen wetten kunnen opstellen om dierenleed te verminderen.

De rechtbank oordeelde dat de wetten die vereisen dat dieren worden verdoofd “een eerlijk evenwicht biedt tussen het belang dat aan dierenwelzijn wordt gehecht en de vrijheid van joodse en moslimgelovigen om hun religie te belijden”.

De reden die de rechtbank gaf om de wet in evenwicht te brengen, is dat deze “omkeerbare bedwelming” toestaat. De rechtbank zei ook dat de wet een specifiek aspect van de rituele handeling van het slachten beperkt, niet de handeling van het slachten zelf, en als zodanig niet meetelt als inmenging in de religieuze praktijk.

De reguliere joodse en islamitische autoriteiten staan ​​echter geen enkele vorm van bedwelming toe voordat dieren voor vlees worden geslacht, zodat de rechtbank heeft bepaald dat het verbieden van de productie van vlees voor die gemeenschappen een eerlijk evenwicht is tussen dierenrechten en de rechten van joden en moslims.

“Die inmenging in ritueel slachten beantwoordt aan een doelstelling van algemeen belang die door de Europese Unie wordt erkend, namelijk de bevordering van dierenwelzijn”, aldus de rechtbank.

De rechtbank aanvaardde het argument dat het jagen en doden van dieren bij “culturele of sportevenementen” nog steeds wettelijk is toegestaan, ondanks het feit dat de dieren niet worden bedwelmd voordat ze worden gedood.

Reactie NIK
Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) liet Joods.nl bij monde van secretaris Ruben Vis het volgende weten:

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) zegt de uitspraak te zullen gaan bestuderen. Deze uitspraak is zeer teleurstellend en zet religieuze minderheden onder druk. De uitspraak betreft alleen de situatie in België. In Nederland heeft het NIK met de Nederlandse overheid heldere convenant-afspraken gemaakt over slachten volgens religieuze riten die ook het dierenwelzijn beschermen. Het is belangrijk dat deze worden voortgezet. Nederland is een tolerant land waar de vrijheid van religie een groot goed is. Het NIK blijft zich hiervoor hard maken“, aldus de verklaring van het NIK.

De president van de coördinatiecommissie van Joodse Organisaties in België, Yohan Benizri, die ook vice-president is van het European Jewish Congress, heeft verklaard: “Er kan geen democratie bestaan ​​als haar burgers fundamentele mensenrechten en burgerrechten worden ontzegd. We zijn van plan om alle mogelijke juridische stappen te ondernemen om deze fout recht te zetten.”

“Brooke Goldstein van The Lawfare Project, zegt dat Benizri hielp met de juridische uitdaging, en waarschuwd dat “de godsdienstvrijheid van miljoenen Europeanen in gevaar is gebracht door deze schandelijke uitspraak.”

“Het Hof heeft het recht om te oordelen dat lidstaten al dan niet afwijkingen van de wet mogen aanvaarden, maar het is absurd om shechita, onze religieuze praktijk, te definiëren”, aldus Goldschmidt.

“De beslissing van het Europese Hof van Justitie om het verbod op niet-verdovende slachting in de Belgische en Waalse regio’s van België af te dwingen, zal worden gevoeld door Joodse gemeenschappen over het hele continent. De verboden hebben al een verwoestende impact gehad op de Belgische Joodse gemeenschap, doordat ze tijdens de pandemie een tekort aan het aanbod van vlees veroorzaakten, en we zijn ons allemaal terdege bewust van het precedent dat dit schept dat onze rechten om onze religie te belijden in twijfel trekt. “

“Goldschmidt zei dat het verbod op religieuze slachting historisch gezien een poging is geweest om de bevolking van een land onder controle te houden, en dat dit kan worden teruggevoerd tot de jaren 1800, toen Zwitserland probeerde te voorkomen dat joden die pogroms ontvluchtten hun land binnen zouden komen, evenals naar nazi-Duitsland.

n 2012, zei hij, probeerden politici in Nederland rituele slachtingen te verbieden om de verspreiding van de islam te stoppen.

“Europese leiders hebben ons verteld dat ze willen dat Joodse gemeenschappen in Europa leven en succesvol zijn, maar dat ze geen waarborgen bieden voor onze manier van leven. Europa moet nadenken over het soort continent dat het wil zijn. Als waarden als godsdienstvrijheid en ware diversiteit integraal zijn, dan weerspiegelt het huidige rechtssysteem dat niet en moet het dringend worden herzien, ” zei de rabbijn.


Bronvermelding:
Datum:        17-12-2020
Auteur:        NIK
Beeld:          Screenshot Channel
Website:      joods.nl


 

EN / NL/ עב