Op 1 oktober jl. heeft de minister van Volksgezondheid (mede namens de minister van Buitenlandse Zaken) de Kamervragen beantwoord van CU en SGP over de etikettering van de producten uit Judea en Samaria. Deze antwoorden kunt u hier teruglezen.

Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum zijn van mening dat uit deze antwoorden door de minister dubbel antisemitisme blijkt. Dat baseren we op twee argumenten:

Ten eerste: Voor een gelijke behandeling van alle landen die gebied bezet of geannexeerd hebben, bleek binnen de EU geen draagvlak te bestaan, aldus de minister (beantwoording vraag 3). Hieruit blijkt dat Europa en ook Nederland met twee maten meet: Israël wordt eenzijdig en disproportioneel benadeeld ten opzichte van alle andere landen in de wereld.

Ten tweede: uit de richtlijnen over producten uit Judea en Samaria, die Nederland klakkeloos overneemt van Europa, blijkt dat er consequent een onderscheid wordt gemaakt tussen producten die door Joden worden gemaakt en producten die door Arabieren worden gemaakt. De door Joden geproduceerde goederen uit Judea en Samaria moeten consequent worden gelabeld met de negatieve connotatie “Israëlische nederzetting”, terwijl de producten van de hand van Arabische bewoners de positieve connotatie “Palestina” zouden moeten krijgen, een benaming voor een land dat in Nederland niet eens erkend is. Het maakt ons boos dat juist de Joodse burgers in deze regio de dupe zijn van de anti-Israëlpolitiek van Nederland en Europa.

Voor ons is op dit moment in de beantwoording onduidelijk of het kabinet al dan niet de uitspraak van het Europese Hof over een soortgelijke zaak af zal wachten, “Het kabinet wil niet vooruitlopen op de uitspraak”, staat in de beantwoording van de minister. Dit is voor allerlei interpretatie vatbaar.

Verantwoording
Wij gaan ervan uit dat de kamerleden die de Joodse staat wel een warm hart toedragen, met deze antwoorden geen genoegen zullen nemen en de minister ter verantwoording zullen roepen over deze vormen van discriminatie van de Joodse staat Israël en zijn Joodse burgers. Daarnaast roepen we mensen op om juist nu een vuist te maken tegen antisemitisme, en de prachtige producten te kopen die gemaakt worden in Judea en Samaria.

Bron: https://christenenvoorisrael.nl

EN / NL/ עב