ALLINN, ESTLAND — Zou Martin Helme de volgende premier van Estland kunnen worden?  Zijn vijanden – en hij heeft er genoeg – krimpen ineen bij het idee. Maar plotseling behoort het tot de mogelijkheden. Helme, 45, is de voormalige minister van Financiën van Estland en is momenteel de leider van de oppositie in het parlement. Hij is ook de leider van de Conservatieve Volkspartij van Estland (EKRE).

De partij werd eerder geleid door zijn vader, Mart, die onlangs minister van Binnenlandse Zaken was en eind jaren negentig de ambassadeur van Estland in Rusland was. Onder de zoon leidt EKRE nu in de peilingen en is populairder dan ooit in zijn 10-jarige geschiedenis. Verkiezingen zijn gepland voor maart 2023, maar ze zouden eerder kunnen plaatsvinden , aangezien de regerende Hervormingspartij – onder leiding van de huidige premier Kaja Kallas – het afgelopen jaar 12 punten heeft verloren, waarvan bijna 5 in de afgelopen vijf weken.

Dus, wie is Martin Helme?

In zijn allereerste interview met een Israëlische media, ging Helme hier in de Estse hoofdstad met me zitten voor een exclusief interview met ALLE ISRAEL NIEUWS. We hebben twee uur met elkaar gesproken. Als oprichter en hoofdredacteur van een non-profit en dus onpartijdige site, ALL ISRAEL NEWS, kwam ik niet naar het interview met mijn eigen standpunt over Helme. Ik wilde gewoon begrijpen wat hij gelooft en wat hij wil – en hij was niet verlegen om het me te vertellen.

Hoewel hij en zijn partij door linkse politici en veel van de zogenaamde mainstream media worden belasterd als ‘extreemrechtse extremisten’ en ‘radicalen’, zegt Helme dat niets minder waar is. “We zijn conservatieven op een zeer traditionele christelijke manier, waarvan ik denk dat het iets is dat overal bij christenen zou resoneren”, vertelde hij me.

De seculiere media en politieke elites haten hem juist omdat hij een trotse conservatief is die van zijn land houdt, het wil beschermen tegen alle buitenlandse en binnenlandse bedreigingen, wekelijks naar de kerk gaat en zich niet schaamt om christelijke waarden en principes te verdedigen, inclusief het verdedigen van het traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw zoals gedefinieerd in de Bijbel – een principe dat zowel joden als christenen hoog in het vaandel hebben staan.

Helme verzet zich onbeschaamd tegen het opengooien van de deuren van zijn land voor ongecontroleerde massa-immigratie, zoals wordt toegepast in West-Europa, waar miljoenen moslims uit Noord-Afrika binnenstromen, ernstige veiligheidsproblemen veroorzakend en leidend tot een verschrikkelijke toename van terrorisme en antisemitische aanvallen. Weerstand bieden aan zo’n rampzalig immigratiebeleid is geen islamofobie, zegt hij, maar gewoon gezond verstand. 

Hij erkent dat hij in het verleden zijn standpunten soms heeft geformuleerd op een manier die hij zou willen terugnemen, en dat verschillende leden van zijn partij af en toe dingen hebben gezegd “waar ik het niet mee eens ben” en “gewoon dom zijn”. Maar hij zei dat hij zich nooit zal verontschuldigen voor zijn christelijke of conservatieve principes en dat hij klaar is om Estland in een betere richting te leiden. 

HOE KIJKT HELME DE HUIDIGE ESTLANDSE OVERHEID?
Ik vroeg Helme hoe hij premier Kallas ziet en waarom hij denkt dat ze wegzakt in de peilingen. Kallas is een ongewoon zwakke politicus die helemaal geen verstand heeft van politiek”, zei hij. “Wat ze aan vaardigheid mist, maakt ze goed met ideologische ijver”, voegde hij eraan toe. “Ze is een toegewijde globalist, die graag onze economie en welvaart wil vernietigen met haar groene agenda, die erop uit is om de samenleving met open grenzen te vernietigen, die erop uit is om het gezin te vernietigen met een radicale herdefiniëring van seks. Dit zijn allemaal impopulaire standpunten buiten haar liberale bubbel.”

HOE ZIET HELME DE JOODSE MENSEN?
Helmi verklaarde ondubbelzinnig dat hij het Joodse volk ziet als Gods “uitverkoren volk”, en hij hekelde het antisemitisme, dat volgens hem tegenwoordig “explodeert”, niet in Estland maar in West-Europa. “Ik denk niet dat er nog zoveel neonazi’s in de wereld zijn”, zei hij. “Kortom, antisemitisme [in Europa] komt tegenwoordig puur uit islamitische landen, en met deze mensen die migreren van islamitische landen naar Europa, zijn de aanvallen op joden overal waar ze een grote minderheid vormen explosief toegenomen.” ‘Het is volkomen irrationeel en dwaas om tegen Gods uitverkoren volk in te gaan’, betoogde Helme. “Wat heeft het voor zin? Hoe kun je zo dom zijn?”

HOE KIJKT HELME AAN ISRAELL?
“Ik kan voor mezelf zeggen, persoonlijk en voor de leiding van de partij, we zijn erg pro-Israël”, vertelde hij me. Ik vroeg hem: “Wat is uw standpunt over waar de Estse ambassade in Israël zou moeten zijn als premier of iemand die centraal staat in een toekomstige – mogelijk op korte termijn – regering?” “Ik denk dat het een no-brainer is,” zei Helme. “Als Israël zegt dat Jeruzalem de hoofdstad is, dan zouden we onze ambassade in de hoofdstad van Israël moeten hebben. 

“En je zou het verplaatsen, als je de kans had?” Ik vroeg. ‘Natuurlijk,’ zei hij. ‘Ik zie niet wat het probleem is?  Hij weet dat zo’n zet ‘waarschijnlijk zware kritiek zou opleveren van alle gebruikelijke verdachten’, maar het kan hem niet schelen. “Het is  niet zo’n moeilijke stap om te maken.”

HOE ZOU HELME DE BAND MET ISRAELL VERSTERKEN?
“Omdat we nationalisten zijn, begrijpen we instinctief wat het betekent om je eigen speciale plek in de wereld te hebben, wat het betekent om je eigen land te hebben, je door God gegeven recht om in een land te leven”, zei hij. “Dat is iets dat we instinctief begrijpen en waar we sympathie voor hebben.”

Ik vroeg  Helme of hij een scenario kon voorzien waarin Estland en Israël op veiligheidsgebied nauwer zouden kunnen samenwerken. Hij verraste me door te zeggen dat hij een grote wapendeal met Israël wil nastreven en de werkbanden van zijn land met de Joodse staat drastisch wil versterken.

“Estland en Israël, we hebben hetzelfde probleem”, zei hij. “Er is geen strategische diepgang. Ik bedoel, het land is maar klein. Ja, Israël is zelfs nog meer uitgestrekt dan Estland, maar in wezen is het gebied waarin we ons bevinden dezelfde marge. Je hebt dus heel, heel weinig ruimte om op terug te vallen. En dat betekent dat je wapensystemen moet hebben die in de lucht zijn en in staat zijn om ze [de vijanden] meteen te stoppen.“

We hebben geen luchtverdediging voor de middellange afstand”, merkte hij op. ‘We hebben geen gepantserde capaciteit. En we zijn nu pas aan het opbouwen – want toen we in de regering zaten, hebben we het doorgezet – we bouwen nu pas aan de kustverdediging.”

“Dus we hebben echt een mid-range luchtverdedigingssysteem nodig voor gisteren. We kunnen niet naar je gebruikelijke inkoopproces gaan waar het twee jaar duurt om te kopen, en dan nog twee jaar om de spullen hier te krijgen, en dan de volgende twee jaar om de mensen op te leiden. We hebben ze nodig alsof we al in de oorlog zijn. Dat betekent dus een overeenkomst tussen staat en staat – een wapendeal tussen twee regeringen – en zo simpel is het. En ik denk dat er echt maar heel weinig plaatsen in de wereld zijn waar we naar zo’n deal kunnen gaan, en een van die plaatsen zou naar mijn mening Israël zijn.”

HOE ZIET HELME DE DREIGING IN RUSLAND?
Helme vertelde me dat hij dankbaar is dat zijn land een trouw en toegewijd lid van de NAVO is. Dat betekent dat Estland de bescherming geniet van artikel vijf van het handvest van de alliantie, waarin staat dat als een lidstaat wordt aangevallen, alle andere hem ter verdediging zullen komen. Voor een klein land van slechts 1,3 miljoen inwoners dat direct aan Rusland grenst, heeft Estland zulke bondgenoten nodig.  Per slot van rekening, merkte hij op, is Estland een natie die ooit werd bezet door nazi-Duitsland en later door het Sovjet-imperium en Helme is vastbesloten om zijn vrijheid en soevereiniteit te behouden, wat er ook gebeurt.

Als gevolg hiervan gelooft Helme ook vast in de rest van het NAVO-handvest, zoals Artikel Drie waarin staat dat alle lidstaten, “door middel van voortdurende en effectieve zelfhulp en wederzijdse hulp, hun individuele en collectieve capaciteit om gewapende aanvallen te weerstaan.” Nu de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne dreigt binnen te vallen, zegt Helme dat Estland veel meer moet doen om zijn eigen defensiecapaciteiten drastisch te versterken en uit te breiden om een ​​toekomstige Russische aanval te vertragen, in ieder geval lang genoeg voor de NAVO om te mobiliseren en tot haar recht te komen. hulp.

Dit is vooral waar, zei hij, aangezien Poetin al een deel van Georgië, de hele Krim, de oostelijke regio van Oekraïne, bekend als Donbas, is binnengevallen en bezet, en Wit-Rusland in feite terug in de baan van Moskou heeft gebracht, om nog maar te zwijgen van de bezetting van Syrië en gevaarlijke alliantie met Iran. “Wat hij [Poetin] nog steeds niet heeft teruggenomen of verzameld van de verloren bende [van ingestorte Sovjet-republieken] is Oekraïne en de Baltische staten,” merkte Helme op. ‘Dus als hij klaar is met Oekraïne, komt hij achter de Baltische landen aan. Dat is zo duidelijk voor ons.”

“In het licht van wat er in Oekraïne aan de hand is,” voegde hij eraan toe, “moeten we onze eigen veiligheid en onze eigen wapensystemen versterken… echt werken.” Naast zijn christelijke overtuiging van het belang van Israël voor God, gelooft Helme dat de veiligheidseisen van Estland een nauwe strategische alliantie met Israël ook noodzakelijk maken.


Bronvermelding:
Datum:        15-02-2022
Auteur:         Joel C. Rosenberg
Beeld:           All Israel
Website:      All Israel


 

EN / NL/ עב