Het hele hoge aantal nieuwkomers in Israël, met name afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie, draagt ertoe bij dat er veel meer geld nodig is voor het ministerie van Aliyah en Integratie. De afgelopen periode hebben de ambtenaren zich vele malen in de rondte gewerkt om zoveel mogelijk nieuwkomers te voorzien in de behoeften van elke migrant. Maar het zal duidelijk zijn dat het huidige beschikbare budget bij lange na niet toereikend is om alle kosten te dekken.
In het afgelopen jaar 2022 arriveerden bijna 80.000 nieuwkomers en om hen te voorzien van de basisbehoeften is het huidige budget eenvoudigweg niet toereikend. Vorige week vond een debat plaats in de Knesset en tijdens deze gesprekken zei de verantwoordelijke minister Ofir Sofer het volgende tegen de aanwezige parlementsleden: ‘Het ministerie is gewend om ieder jaar zo’n 20.000 tot 30.000 nieuwkomers te verwelkomen en op te vangen. Echter, deze huidige aantallen kan Israël niet bijbenen. Het land staat voor een dramatisch moment. Of we grijpen deze kans en helpen de migranten op een juiste wijze om hen te integreren, of er ontstaat een enorme chaos en zijn de nieuwkomers de dupe!

Hoger budget
Al eerder liet de minister van Aliyah en Integratie duidelijk blijken dat er extra geld nodig is om alles te kunnen bekostigen. Ook gezien het feit dat het ernaar uitziet dat het hoge aantal olim (nieuwkomers) ook dit jaar aanhoudt. Minister Sofer zegt dan ook helder en duidelijk: ‘Als we geen groen licht krijgen voor onze begroting vanuit het ministerie van Financiën dan houdt mijn ministerie het niet lang meer vol!’

Blijvende ondersteuning
Tevens presenteerde de minister Sofer tijdens zijn betoog een nieuw plan. Het doel hiervan is om elke immigrant tijdens de eerste twee jaar een goed werkend ondersteuningspakket aan te bieden. Hierbij kunt u denken aan maatregelen en tegemoetkomingen m.b.t. tot de kosten voor wonen en inrichting en fondsen om mensen zich aan te laten passen aan hun nieuwe omgeving, cultuur en traditie. Het aanbieden van een breed scala aan mogelijkheden voor nieuwkomers om de Hebreeuwse taal eigen te maken blijft bestaan, bijvoorbeeld online of op flexibele uren. Toch moet ik als minister ook constateren dat het integratievraagstuk binnen het publiek domein opzij is geschoven en niet meer hoog op de agenda genoteerd staat van de media.

Rem
De minister kwam onlangs terug van een bezoek aan Frankrijk. Hij vertelde dat de kwestie van de hoge kosten voor levensonderhoud voor veel Joden in Frankrijk een belangrijk argument zijn om alsnog te wachten om de overstap naar het beloofde land van God te maken. Laten wij eerlijk zijn naar elkaar: ‘De huurtoeslag is niet noemenswaardig, zeker niet in het licht van de huidige stijging van de prijzen van gas en vastgoed.

Lange wachtlijst
Het Joods Agentschap vindt het niet vreemd dat de minister van Aliyah en Integratie om meer geld vraagt. In hun ogen is dat zelfs meer dan noodzakelijk en terecht. Waarom? Een vertegenwoordiger van deze organisatie, Shai Felber, zegt hierover hierover het volgende: ‘Er zijn momenteel 62.000 aliyah-aanvragen van Joden uit de diaspora die wachten op een vergunning om het land Israël te mogen binnenkomen.

Luisteren naar
Een reden temeer om minister Sofer, zijn ministerie en zijn medewerkers te verblijden met een stevige verhoging van hun budget. Alex Rif, de CEO van de One Million Lobby, merkt hierover het volgende op: ‘Het is 30 jaar geleden dat ik naar Israël emigreerde; mijn ingenieur-moeder werkte als schoonmaakster omdat ze de kost moest verdienen. Ze had geen tijd om zichzelf de Hebreeuwse taal eigen te maken. We blijven dezelfde fout maken, keer op keer!

———
Bron: Website Pillar of Fire
EN / NL/ עב