Maandagavond werd bekendgemaakt dat de prijs van elektriciteit in Israël, per 1 augustus opnieuw zal worden verhoogd, deze keer met 9,6%. Dit zal zijn invloed hebben op een veelvoud van producten waaronder de prijs van water.

De prijsstijging wordt veroorzaakt door de wereldwijde energiecrisis, die in 2021 begon en is verergerd door de oorlog in Oekraïne. Het omvat een dramatische stijging van de kosten van kolen die nodig zijn voor elektriciteitscentrales, ondanks het feit dat Israël nu zijn eigen aardgas wint voor export.

Een prijsstijging was noodzakelijk, aangezien ongeveer 23% van Israëls elektriciteitsproductie nog steeds afhankelijk is van steenkool, aldus de verklaring van de IEC. Rusland is een toonaangevende wereldwijde exporteur.

Door de verhoging zal de tweemaandelijkse elektriciteitsrekening naar verwachting voor een gezin van vier personen met NIS 80 (€ 23) per maand stijgen.

Maar daar blijft het niet bij, zo is de verwachting. De ontziltingsinstallaties van de watermaatschappij zijn enorme stroomverbruikers, daardoor is de verwachting dat prijs van water ook zal gaan stijgen.

Ook zullen producenten van wat voor product ook niet achterblijven, en wordt er al gesproken van verhoging van de prijs van een treinkaartje,

Op de vraag of het ministerie van Financiën ook deze keer zal ingrijpen en de prijsstijging minder hoog zal doen worden, werd ontkennend geantwoord.

Omdat Israël in een verkiezingsperiode zit wordt ingrijpen gezien als een verkiezingsstunt, hetgeen bij wet is verboden.


Bronvermelding:
Datum:        12-07-2022
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:           IEC
Website:      israelnieuws.nl


 

 

EN / NL/ עב