Na de voltooiing van een reeks onderzoeken die zijn uitgevoerd door een speciale taskforce, blijkt het niet mogelijk te zijn om de bron van het geweervuur ​​​​dat mevrouw Abu Akleh trof ondubbelzinnig vast te stellen.

Er is echter een grote kans dat mevr. Abu Akleh per ongeluk werd geraakt door IDF-geweervuur ​​dat werd afgevuurd op verdachten die werden geïdentificeerd als gewapende Palestijnse schutters, tijdens een vuurgevecht waarbij levensgevaarlijke, wijdverbreide en willekeurige schoten werden afgevuurd op IDF-soldaten. Alhoewel de kans dat zij werd gedood door Palestijnse kogels niet uitgesloten mag worden.

Bovendien is het belangrijk om te benadrukken en te verduidelijken dat tijdens het hele incident IDF-geweervuur ​​werd afgevuurd met de bedoeling de terroristen te neutraliseren die op IDF-soldaten schoten, ook vanuit het gebied waar mevrouw Shireen Abu Akleh aanwezig was. Een andere mogelijkheid die relevant blijft, is dat mevr. Abu Akleh werd geraakt door kogels afgevuurd door gewapende Palestijnse schutters

Onlangs presenteerde de bevelhebber van het Centrale Commando, MG Yehuda Fuchs, de chef van de generale staf, LTG Aviv Kohavi, de definitieve conclusies van het onderzoek naar de dood van journalist Shireen Abu Akleh.

Op 11 mei 2022 voerden IDF-soldaten als onderdeel van Operatie “Break the Wave” een reeks terrorismebestrijdingsactiviteiten uit in het Jenin gebied om terrorisme te voorkomen. In de weken voorafgaand aan de operatie werden 19 mensen vermoord bij terroristische aanslagen, waarvan er 11 werden uitgevoerd door terroristen uit de omgeving van Jenin. De contraterrorisme-activiteit vond plaats in een dichtbevolkt civiel gebied. Tijdens de activiteit werd er wild en willekeurig geschoten op IDF-soldaten door Palestijnse gewapende mannen, op het moment en in het gebied waar mevrouw Shireen Abu Akleh werd gedood. De Palestijnse schutters gooiden ook explosieven naar de soldaten en IDF-militaire voertuigen. Tegen het einde van de activiteit werd de journalist Shireen Abu Akleh geraakt.

Sinds het verwoestende incident heeft de IDF de omstandigheden van de dood van mevr. Abu Akleh grondig bestudeerd. Voor dat doel stelde de chef van de generale staf een speciale taskforce aan, geleid door COL Meni Liberty, om het incident te onderzoeken. De taskforce bestaat uit IDF-commandanten en aanvullend relevant personeel.

De voorlopige conclusies van het tussentijds onderzoek zijn direct na het incident voorgelegd aan de chef van de generale staf. Volgens de conclusies was het niet mogelijk om de bron van het geweervuur ​​​​waarvan mevrouw Abu Akleh werd geraakt en gedood, ondubbelzinnig vast te stellen. Vervolgens gaf de chef van de generale staf opdracht tot voortzetting van het onderzoek met een toezegging tot transparantie en het onthullen van de waarheid van het incident, met gebruikmaking van alle middelen die de IDF ter beschikking staan. Voor dat doel werd een toegewijd team van de Technological Array van de Special Operations Division van de Intelligence Directorate (J2), onder leiding van COL “R”, toegevoegd aan de onderzoek task force.

Als onderdeel van het onderzoek werden IDF-soldaten die betrokken waren bij het incident ondervraagd, en een chronologische analyse van de gang van zaken, een analyse en onderzoek van het geluid van de plaats van het incident in realtime, een analyse van de plaats van het incident en een analyse van het gebied en in het bijzonder van het schietgebied, die een gedetailleerde simulatie van het gebied omvatte, werd uitgevoerd. Bovendien zijn diverse forensische en ballistische vondsten van de plaats van het incident onderzocht. De taskforce onderzocht ook aanvullende informatie die over het incident was gepubliceerd, waaronder materiaal van buitenlandse mediaorganisaties en video- en audiodocumentatie.

Na herhaalde verzoeken werd de kogel door de Palestijnse Autoriteit voor onderzoek overgebracht. Op 2 juli 2022 werd een ballistisch onderzoek van de kogel gehouden in een forensisch laboratorium door Israëlische experts in aanwezigheid van professionele vertegenwoordigers van de Amerikaanse veiligheidscoördinator voor Israël en de Palestijnse Autoriteit (USSC).

Het ballistische onderzoek wees uit dat in het licht van de slechte fysieke staat van de kogel, het moeilijk is om de bron te identificeren waaruit hij is afgevuurd. Daarom was het ook niet mogelijk om uit dit onderzoek te bepalen of de kogel al dan niet werd afgevuurd vanuit een IDF-geweer.

Volgens de onderzoeken en hun bevindingen lijkt het niet mogelijk om de bron van het geweervuur ​​​​dat mevrouw Abu Akleh trof en doodde, ondubbelzinnig vast te stellen. Er is echter een grote kans dat mevr. Abu Akleh per ongeluk werd geraakt door IDF-geweervuur ​​op verdachten die geïdentificeerd zijn als gewapende Palestijnse schutters tijdens een vuurgevecht waarbij levensbedreigende, wijdverbreide en willekeurige schoten werden afgevuurd op IDF-soldaten. Het is ook belangrijk om te benadrukken en te verduidelijken dat tijdens het hele incident IDF-geweervuur ​​werd afgevuurd met de bedoeling de terroristen te neutraliseren die op IDF-soldaten schoten. Een extra mogelijkheid is dat mevr. Abu Akleh werd geraakt door kogels die werden afgevuurd door gewapende Palestijnse schutters in de richting van het gebied waarin ze aanwezig was.

Bovendien werden in het kader van het onderzoek, zoals bij elke operationele evaluatie van dit type, de standaardprocedures en de implementatie ervan onderzocht en werden er geen afwijkingen gevonden.

De chef van de generale staf ontving de bevindingen van het onderzoek en concludeerde dat het gevoerde onderzoek grondig en veelomvattend was, en dat de onderzoekstaakgroep “elke steen omdraaide” om de waarheid te achterhalen. Bovendien verklaarde de chef van de generale staf, in overeenstemming met de bevindingen van het onderzoek, dat mevrouw Shireen Abu Akleh op geen enkel moment werd geïdentificeerd en dat er op geen enkel moment opzettelijk geweervuur ​​werd uitgevoerd door IDF-soldaten op een manier die bedoeld was om de journalist.

Na afronding van het onderzoek zijn de bevindingen overgedragen aan de Militaire Aanklager voor verder onderzoek. Een gedetailleerde analyse van de verzamelde bevindingen werd voorgelegd aan de Militaire Advocaat-Generaal, en er werd een antwoord gegeven op de vragen die ter verduidelijking aan de onderzoek taskforce werden gesteld. Na een uitgebreid onderzoek van het incident, en op basis van alle bevindingen, heeft de Militair Advocaat-Generaal geconcludeerd dat er onder de omstandigheden van de zaak geen verdenking bestaat van een strafbaar feit dat het openen van een Marechaussee-onderzoek rechtvaardigt.

De IDF betuigt haar diepe medeleven met de dood van mevrouw Shireen Abu Akleh. De vrijheid van de pers en het handhaven van de veiligheid van journalisten maken deel uit van de primaire componenten van de Israëlische democratie, die de IDF wil handhaven.

Chef van de Generale Staf, LTG Aviv Kohavi samengevat: “De dood van Shireen Abu Akleh is een verwoestend incident. Het incident vond plaats tijdens operationele activiteiten ter voorkoming van Palestijns terrorisme, waarbij wordt opgeroepen tot het toebrengen van schade aan Israëlische burgers. De journalist was in het gebied aanwezig tijdens een vuurgevecht dat bijna een uur duurde. In die tijd schoten gewapende Palestijnse schutters wild en willekeurig geweervuur ​​op IDF-soldaten en in alle richtingen, waardoor hun leven in gevaar kwam. De IDF opereert elke nacht in immens complexe gebieden op een professioneel en kwalitatief hoogstaand niveau, terwijl ze acties onderneemt om niet-strijders schade te berokkenen. De IDF levert hiertoe grote inspanningen, terwijl ze zich inspant om berichtgeving in de pers en de persvrijheid mogelijk te maken. De Palestijnse terroristen verbergen zich en opereren vanuit de Palestijnse bevolking, waardoor hun leven voortdurend in gevaar komt.


Bronvermelding:
Datum:        05-09-2022
Auteur:        Joop Soesan
Beeld:          Screenshot
Website:      israelnieuws.nl


 

EN / NL/ עב