‘Jezus en Jeruzalem, gekruisigd en opgestaan: het evangelie in messiaans-joods perspectief’ is de intrigerende titel van de studiedag op maandag 23 maart. Deze dag zal Mark Kinzer drie lezingen geven waarin hij duidelijk zal maken dat Israël een centrale plaats inneemt in het evangelie zelf. Met andere woorden: het evangelie is niet los te denken van het Joodse volk toen en nu. Want het evangelie heeft volgens Kinzer altijd ook het herstel van Israël op het oog. Jezus is niet alleen gestorven voor de zonden van heel de wereld, maar juist ook voor die van zijn eigen volk. Als Jezus sterft aan het kruis is dat eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Als Messias Koning van Israël vertegenwoordigt Jezus in dood en opstanding zijn eigen volk.

De uiteindelijke vervulling van al de beloften aan het Joodse volk maken volgens Kinzer onvervreemdbaar deel uit van het evangelie zelf. Ook de landbelofte. Het evangelie is goed nieuws voor de volken maar zeker ook voor Israël. Het is volgens Kinzer dus tevens een profetisch evangelie. Want er is immers nog veel dat op vervulling wacht. Er zal deze studiedag ruim gelegenheid om dr. Kinzer naar aanleiding van de lezingen vragen te stellen.

Een symposium met een rijk gevarieerd programma
De bijdragen van de overige sprekers maken dat het symposium van vrijdag 20 maart een rijk gevarieerd programma biedt. Een greep uit het programma: De keynote speech ‘Mutual Blessing’ door dr. Henk Bakker zal gaan over de kansen en uitdagingen die het gedachtegoed van Mark Kinzer biedt voor de kerk van nu. Ds. Jacco Overeem zal spreken over ‘samen met alle heiligen’. Hoe het contact met het Messiaanse Jodendom en het bredere Jodendom ons heiden-christenen kan verrijken, en hoe dat ons de ogen kan openen voor dimensies van het geloof waar onze christelijke traditie soms onvoldoende oog voor heeft. Jaap Bönker van Comité Gemeentehulp-Israël zal vanuit de praktijk spreken over wat kerken concreet kunnen betekenen voor Messiaanse Joden. En er is meer. Het volledige programma vindt u op onze website.

Een wereldprimeur 
Het symposium met Mark Kinzer wordt een feestelijk gebeuren. Waarom feestelijk? Omdat het verschijnen van het boek ‘Israël in het hart van de Kerk’ een wereldprimeur inhoudt. Dat vraagt natuurlijk om enige toelichting. Het boek dat in maart verschijnt bevat onder meer vijf in het Nederlands vertaalde lezingen van dr. Kinzer. Mark Kinzer trok de afgelopen 15 jaar in de Engelstalige wereld veel aandacht met zijn theologische publicaties over Kerk en Israël. Toch kan deze uitgave van ‘Israël in het hart van de Kerk’ met recht een wereldprimeur worden genoemd. Want met deze lezingen die voor het bredere publiek gehouden zijn, komt het gedachtegoed van deze theoloog nu voor het eerst ook voor een veel groter publiek beschikbaar. En dat maakt dit toegankelijke boek tot een unieke uitgave. In de Engelstalige wereld is een vergelijkbare uitgave van Kinzers werk voor het bredere publiek nog niet beschikbaar. Nederland bijt met deze publicatie dus de spits af. Dat is natuurlijk een feestje waard! Een ieder die deelneemt aan het symposium krijgt een exemplaar van ‘Israël in het hart van de Kerk’ cadeau.

Vanwaar al dit enthousiasme?
Misschien vraagt u zich af waar al ons enthousiasme over het komend symposium en de studiedag met Mark Kinzer vandaan komt? Waarom zijn we nu al een paar maanden druk in de weer om het allemaal voor te bereiden? Dat heeft alles te maken met onze passie om het vervangingsdenken werkelijk te willen overwinnen. De idee dat de Kerk de plaats van Israël zou hebben ingenomen is een dwaalleer die eeuwenlang grote schade heeft aangericht. Voor het volk Israël en voor de Kerk zelf. Die dwaling zijn we echt nog niet volledig te boven. Als kerk hebben we heling nodig. Bereidheid om te willen luisteren naar de Joodse stem is voor dat herstel onontbeerlijk. We kunnen echt niet zonder. Mark Kinzer is zo’n stem. Zijn denken over Jezus, Kerk en Israël is tegelijk solide en vernieuwend. Er zijn weinig theologen die zoveel te bieden hebben voor wie zoekt naar werkelijke antwoorden op het vervangingsdenken. Kinzer helpt als misschien geen ander om die lastige puzzel Jezus, Israël, Kerk rond te krijgen. Daarom zijn we enthousiast dat hij binnenkort weer in Nederland is. Mis die kans niet!

U kunt zich op de website nog opgeven voor symposium en/of studiedag. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 0172 475811. We hopen velen van u te zien in Ede of Veenendaal.


 

 

 

EN / NL/ עב